Kirjavinkki

Nuorisotyön sukupolvet XYZ - kokemuksia kirjaimista. Nuorisotyön tallentamiskeskus Nuoperi 2017


Linkkivinkki

Nuorten hyvinvointikertomus   Nuorten hyvinvointikertomus sisältää indikaattori-, kokemus- ja tutkimustietoa 15-29-vuotiaista helsinkiläisnuorista. 


Valtion nuorisoneuvoston
sivuilla voi tutustua mm. nuorten hyvinvointi-indikaattoreihin sekä Nuoriso-barometreihin.


Kysy kirjastonhoitajalta
 

MEDIAKASVATUS

Mediakasvatusseura ry on valtakunnallinen, kaksikielinen yhdistys, joka edistää mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa. Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta.

Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita (hakusanat: mediakasvatus, medialukutaito). Lisäksi mediakasvatusaineistoa löytyy sekä Mediakasvatus.fi -sivuilta että Nuorisotiedon talo -linkkikirjastosta.


Mediakasvatuksen uutuudet


MEDIAKASVATUS-kokoelma

Mediakasvatus-aiheista kirjallisuutta 
(päivitetty 14.2.2013)

Aaltonen-Ogbeide, Terhi [et al.] (toim.): Silmät auki sosiaaliseen mediaan. Helsinki: Tulevaisuusvaliokunta; Eduskunta, 2011. - 261 s. (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu; 3/2011)

Adda en vuxen. Om ungdomsarbete på internet. Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2011. - 44 s.

Anderson, Craig A. & Gentile, Douglas A. [et al.]: Kuvista teoiksi. Väkivaltapelien vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Helsinki: LIKE, 2008. - 264 s.

Carlsson, Ulla (ed.): Children and youth in the digital media culture. From a Nordic horizon. Göteborg: Nordicom, 2010. - 251 s.

Carlsson, Ulla & Feilitzen, Cecilia von (ed.): In the service of young people? Studies and reflections on media in the digital age. Göteborg: Nordicom, 2006. - 437 s. (Yearbook/The international clearinghouse on children, youth and media)

Ekström, Karin & Tufte, Birgitte: Children, media and consumption. Göteborg: Nordicom, 2007. - 356 s. (The Yearbook/The Unesco international clearinghouse on children, youth and media)

Everett, Anna (ed.): Learning race and ethnicity. Youth and digital media. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 2008. - 197 s.

Feilitzen, Cecilia von: Influences of mediated violence. A brief research summary. Göteborg: Nordicom, 2009. - 63 s.

Feilitzen, Cecilia von & Carlsson, Ulla & Bucht, Catharina (eds.): New questions, new insights, new approaches. Contributions to the research forum at the world summit on media for children and youth 2010. Göteborg: The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, 2011. - 275 s. (Yearbook/The international clearinghouse on children, youth and media; 2011)

Forselius, Tilda Maria & Luoma-Keturi , Seppo (toim.): Uhka silmälle.  7 esseetä kauhun katsomisesta ja videohysteriasta. Helsinki: LIKE Kustannus Oy, 1989. - 200 s.

Frau-Megs, Divina & Torrent, Jordi: Mapping media education policies in the world: visions, programmes and challenges. New York: UN-Alliance of Civilizations, 2009. - 259 s.

Hakkarainen, Päivi & Vaattovaara, Virpi (toim.): Minun mediani. Opiskelijoiden kertomuksia mediasuhteista. Rovaniemi : Lapin yliopisto, 2009. - 206 s. (Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja ; 21)

Hankala, Mari: Sanomalehdellä aktiiviseksi kansalaiseksi? Näkökulmia nuorten sanomalehtien lukijuuteen ja koulun sanomalehtiopetukseen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011. - 222 s. (Jyväskylä studies in humanities; 148)

Heinonen, Anne: Kirjastokasvatusta ja mediakasvatusta. [Helsinki]: Suomen kirjastoseura, 2011. - 54 s.

Herkman, Juha: Audiovisuaalinen mediakulttuuri. Tampere: Vastapaino, 2001. - 239 s.

Herkman, Juha: Kriittinen mediakasvatus. Tampere: Vastapaino, 2007. - 259 s.

Huhtamo, Erkki & Kangas, Sonja (toim.): Mariosofia. Elektronisten pelien kulttuuri. Helsinki: Gaudeamus, 2002. - 366 s.

Itkonen, Satu & Salmio, Tiina (toim.): Lapset kriisien kuvissa: media- ja taidekasvatusopas. [Helsinki]: Plan Suomi säätiö, 2010. - 112 s.

Ito, Mizuko [et al.]: Hanging out, messing around and geeking out. Kids living and learning with new media. Cambridge, Mass: The MIT Press, 2010. - 417 s.

Ito, Mizuko [et al.]: Living and learning with new media. Summary of findings from the digital youth project. Cambridge, Mass: The MIT Press, 2009. - 98 s. (The John D. and Catherine T. MacArthur foundation reports on digital media and learning)

Jagodzinski, Jan: Television and youth culture. Televised paranoia. New York: Macmillan, 2008. - 243 s.

Kangas, Sonja (ed.): Digital pioneers: Cultural drivers of future media culture. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2011. - 161 s. (Verkkojulkaisuja; 49)

Kangassalo, Marjatta & Suoranta, Juha (toim.): Lasten tietoyhteiskunta. Tampere: Tampere University Press, 2001. - 253 s.

Kangas, Sonja (ed.): Digital pioneers: Cultural drivers of future media culture. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2011. - 161 s. (Verkkojulkaisuja; 49)

Kankaanranta, Marja [et al.] (toim.): Digitaalisten pelien maailmoja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos, 2004. - 348 s.

Kapanen, Anna & Lauha, Jere & Timonen, Päivi (toim.): Mediaa vaikuttavasti - käsikirja nuorten mediavaikuttamiseen. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012. - 32 s. (D: Vapaamuotoisia julkaisuja / Free-form publications; 12)

Karppinen, Seija & Ruokonen, Inkeri & Uusikylä, Kari: Taidon ja taiteen luova voima. Kirjoituksia 9-12 -vuotiaiden lasten taito- ja taidekasvatuksesta. Tampere: Finn Lectura, 2005. - 168 s.

Karppinen, Seija [et al.]: Nuoret ja taide - ilolla ja innolla, uhmalla ja tuholla. Kirjoituksia murrosikäisten taito- ja taidekasvatuksesta. Helsinki: Finn Lectura, 2008. - 164 s.

Kirjastot ja media 2012. Selvitys mediakasvatuksen tilasta yleisissä kirjastoissa. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, 2012. - 74 s. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja; 2012:23)

Kivistö, Jari (toim.): Globaaliin vastuuseen kasvaminen. Näkökulmia maailman hahmottamisen pedagogiikkaan. Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 2007. - 110 s.

Kotilainen, Sirkku (ed.): Children's media barometer 2010: The use of media among 0-8-year-olds in Finland. An English summary of the original Finnish report. Helsinki: Finnish Society on Media Education, 2011. - 23 s.

Kotilainen, Sirkku (toim.): Lasten mediabarometri 2010: 0-8-vuotiaiden lasten mediankäyttö Suomessa. Helsinki: Mediakasvatusseura, 2011. - 74 s. (Mediakasvatusseuran julkaisuja; 1/2011)

Kotilainen, Sirkku (toim.): Suhteissa mediaan. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2009. - 247 s.

Kotilainen, Sirkku & Arnolds-Granlund, Sol-Britt (eds.): Media literacy education. Nordic perspectives. Göteborg: Nordicom, 2010. - 188 s.

Kotilainen, Sirkku & Rantala, Leena: Nuorten kansalaisidentiteetit ja mediakasvatus. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2008. - 154 s. (Julkaisuja; 89)

Kupiainen, Reijo & Sintonen, Sara: Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus. Helsinki: Palmenia, 2009. - 196 s.

Kupiainen, Reijo: Mediakasvatuksen eetos. Fenomenologinen tutkimus mediakasvatuksen etiikasta. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2005. - 158 s. (Acta Universitatis Lapponiensis; 86)

Kynäslahti, Heikki & Kupiainen, Reijo & Lehtonen, Miika (toim.): Näkökulmia mediakasvatukseen. Helsinki: Mediakasvatusseura, 2007. - x, 159 s. (Mediakasvatusseuran julkaisuja; 1/2007)

Lahikainen, Anja Riitta [et al.] (toim.): Lapsuus mediamaailmassa. Näkökulmia lasten tietoyhteiskuntaan. Helsinki: Gaudeamus, 2005. - 222 s.

Lapset ja nuoret mediaosallistujina - Osallistumista tukevan mediakasvatuksen toimintaohjelma. Helsinki: Opetushallitus, 2011. - 83 s. (Raportit ja selvitykset; 2011:28)

Lehtimäki, Hanna & Suoranta, Juha (toim.): Kasvattajan brändikirja. Helsinki: Finn Lectura, 2006. - 219 s.

Livingstone, Sonia & Haddon, Leslie & Görzig, Anke & Ólafsson, Kjartan: EU Kids Online final report. London: The London School of Economics and Political Science, 2011. - 52 s.

Livingstone, Sonia & Haddon, Leslie (ed.): Kids online. Opportunities and risks for children. Bristol: The Policy Press, 2009. - 272 s.

Luukka, Minna-Riitta [et al.]: Mediat nuorten arjessa. 13-19 -vuotiaiden nuorten mediakäytöt vuosituhannen vaihteessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Soveltuvan kielentutkimuksen keskus SOLKI, 2001. - 289 s.

Manafy, Michelle & Gautschi, Heidi (ed.): Dancing with digital natives: Staying in step with the generation that's transforming the way business is done. Medford, N.J.: CyberAge Books, 2011. - 394 s.

Manninen, Annamaija [et al.]: Me, media ja maailma. Opas mediaosaamiseen. Helsinki: Plan Suomi säätiö, 2007. - 77 s.

Martsola, Riitta & Mäkelä-Rönnholm, Minna: Lapsilta kielletty: kuinka suojella lasta mediatraumalta. Helsinki: Kirjapaja, 2006. - 203 s.

Masterman, Len: Medioita oppimassa - mediakasvatuksen perusteet. Tampere: Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry., 1989. - 269 s.

Matikainen, Janne (toim.): Muuttuvat mediat - haasteelliset sukupolvet: mediafoorumi. Helsinki: Infor, 2011. - 153 s. (Pharus)

Matikainen, Janne: Verkko kasvattajana  -  Mitä kasvattajan tulisi tietää ja ajatella verkosta? Helsinki: Palmenia. Gaudeamus. Helsinki University Press, 2008. - 213 s.

Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa. Helsinki: Kerhokeskus - koulutyön tuki; Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011. - 74 s.

Merikivi, Jani & Timonen, Päivi & Tuuttila, Leena (toim.): Sähköä ilmassa - näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2011. - 171 s. (Julkaisuja; 111)

Merilampi, Ritva-Sini: Mediasivistystä vahvistamassa - Tietotaitotalkoot pedagogisena mallina. Espoo: Tietotekniikan liitto, 2012. - 48 s.

Meriranta, Marjo (toim.): Mediakasvatuksen käsikirja. [Kuopio]: Unipress, 2010. - 240 s.

Modinos, Tuija & Suoninen, Annikka: Merkillinen media. Tekstit nuorten arjessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 2003. - 226 s.

Mustonen, Anu: Mediapsykologia. Helsinki: WSOY, 2001. - 203 s.

Mäkelä-Rönnholm, Minna: Elokuvien taikaa koulussa. Lastensuojelullinen näkökulma mediakasvatuksessa. 2.uud.p., Helsinki: Edita, 2009. - 66 s.

Niemi, Hannele & Sarras, Riitta (toim.): Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen median ajassa. Jyväskylä: PS-kustannus, 2012. - 102 s.

Nieminen, Hannu & Pantti, Mervi: Media markkinoilla. Johdatus joukkoviestintään ja sen tutkimukseen. Uud. painos, Helsinki: Loki, 2009. - 199 s.

Niinistö, Hanna & Ruhala, Anu (toim.): Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu Oy, 2006. - 112 s.

Noppari, Elina [et al.]: "Mä oon nyt online!" Lasten mediaympäristö muutoksessa. Tampere: Journalismin tutkimusyksikkö. Tiedotusopin laitos. Tampereen yliopisto, 2008. - 209 s. (Julkaisuja. sarja A; 194/2008)

Nyyssölä, Kari: Mediakulttuuri oppimisympäristönä. Helsinki: Opetushallitus (Edita Prima), 2008. - 167 s.

Oksanen, Atte & Näre, Sari: Lapset pelissä. Virtuaaliviidakon ansat. Helsinki: Minerva, 2006. - 144 s.

Palfrey, John & Gasser, Urs: Born digital. Understanding the first generation of digital natives. New York: Basic Books, 2008. - 381 s.

Pentikäinen, Antti [et al.] (toim.): Mediametkaa! Osa 4 - Kaikki peliin. Helsinki: Mediakasvatuskeskus Metka ry - 96 s.

Pentikäinen, Leena [et al.] (toim.): Mediametkaa! Osa 2 - kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan. Helsinki: Mediakasvatuskeskus Metka ry, 2008. - 159 s.

Pentikäinen, Leena [et al.] (toim.): Mediemysigt! Del 2 - Resehandbok för fostrare på resa i medievärlden. Helsinki: Centralen för mediafostran Metka, 2008. - 159 s.

Pohjola, Kirsi (toim.): Uusi koulu. Oppiminen mediakulttuurin aikakaudella. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos, 2011. - 227 s.

Pohjola, Kirsi & Johnson, Elina: Lasten mediakulttuuri ja koulu vuoropuheluun. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009. - 118 s.

Pääjärvi, Saara (toim.): Lasten mediabarometri 2011: 7-11-vuotiaiden lasten mediankäyttö ja kokemukset mediakasvatuksesta. Helsinki: Mediakasvatusseura, 2012. - 102 s. (Mediakasvatusseuran julkaisuja; 1/2012)

Raitaranta, Kirsi & Virtanen, Leena: Ruutia, räminää ja rakkautta. Elokuvaklassikoita lapsille ja nuorille. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. - 200 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 1324)

Ruhala, Anu [et al.] (toim.): Mediametkaa! Osa 5 - Kirjasto kohtaa mediakulttuurin. Helsinki: Mediakasvatuskeskus Metka ry. - 143 s.

Ruhala, Anu & Niinistö, Hanna & Pentikäinen, Antti (toim.): Mediametkaa! Osa 6 - Kirjasto kutsuu mediaseikkailuun. Helsinki: Mediakasvatuskeskus Metka, 2012. - 118 s.

Ruhala, Anu & Ritokoski, Mervi & Niinistö, Hanna (toim.): Mediametkaa! Osa 3 - Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt. Helsinki: Mediakasvatuskeskus Metka, 2008. - 56 s.

Salokoski, Tarja & Mustonen, Anu: Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin - katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja -säätelyn käytäntöihin. Helsinki: Mediakasvatusseura, 2007. - 161 s. (Mediakasvatusseuran julkaisuja; 2/2007)

Seppänen, Janne: Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa. Helsinki: Nuorisotutkimus 2000. Nuorisotutkimusseura ry. Vastapaino, 2001. - 249 s.

Seppänen, Janne: Visuaalinen kulttuuri. Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle. Helsinki: Vastapaino, 2005. - 303 s.

Ses offline? Ett metodmaterial om unga, sex och internet. Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2010. - 74 s.

Sihvonen Jukka: Liekehtivät nalleverhot.  Esseitä televisio- ja elokuvakasvatuksesta. 2. p., Helsinki: LIKE Kustannus Oy, 1988. - 162 s.

Sihvonen, Jukka: Mediatajun paluu (pistokkeen päässä). Helsinki: LIKE, 2004. - 185 s.

Sintonen, Sara (toim.): Median sylissä.  Kirjoituksia lasten mediakasvatuksesta. Helsinki: Finn Lectura, 2002. - 136 s.

Sintonen, Sara: Mediakasvatus ja sen musiikilliset mahdollisuudet. Helsinki: Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen osasto, 2001. - 187 s. (Studia musica; 11)

Sintonen, Sara: Susitunti. Kohti digitaalisia lukutaitoja. Helsinki: Finn Lectura, 2012. - 102 s.

Sirkkilä, Hannu (toim.): Välinetempuista osallistavaan osaamiseen. Toiminnallisen mediakasvatuksen pedagogiikkaa. 2.p., Helsinki : Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009. - 122 s. (Sarja C. Oppimateriaaleja; 17, 2009)

Souza, Maria Dolores & Cabello, Patricio (ed.): The emerging media toddlers. Göteborg: The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, 2010. - 55 s.

Subrahmanyam, Kaveri & Smahel, David: Digital youth. The role of media in development. New York: Springer, 2010. - 236 s.

Suoninen, Annikka: Mediakielitaidon jäljillä. Lapset ja nuoret valikoivina mediankäyttäjinä. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimusyksikkö, 2004. - 275 s. (Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja; 2004:81)

Suoranta, Juha: Kasvatus mediakulttuurissa. Mitä kasvattajien tulee tietää. Tampere: Vastapaino, 2003. - 217 s.

Suoranta, Juha [et al.]: Lapset tietoyhteiskunnan toimijoina. Tampere: Tampereen yliopiston tietoyhteiskunnan tutkimuslaitos, 2001. - 211 s. (Työraportteja; 16/2001)

Suoranta, Juha & Lehtimäki, Hanna: Children in the Information Society. New York: Peter Lang, 2004. - 151 s.

Suoranta, Juha & Ylä-Kotola, Mauri: Mediakasvatus simulaatiokulttuurissa. Helsinki: WSOY, 2000. - 213 s.

Tapscott, Don: Grown up digital. How the net generation is changing your world. New York: McGraw-Hill , 2009. - 368 s.

Tapscott, Don: Syntynyt digiaikaan. Sosiaalisen median kasvatit. Helsinki: WSOYpro, 2010. - 408 s.

Thomas, Michael (ed.): Deconstructing digital natives: Young people, technology and the new literacies. New York: Routledge, 2011. - 216 s.

Tossavainen, Tommi: Nuoret, pelit & netti. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä [www-tuloste]. [Helsinki]: [Nettiguru], 2008. - 79 s.

Tuominen, Suvi & Kotilainen, Sirkku & Lundvall, Anniina & Laakkonen, Marjo: Pedagogies of media and information literacies. Moscow: UNESCO Institute for Information Technologies in Education, 2012. - 139 s.

Turja, Tuomo: Mediakasvatuksen myytit ja myyttinen mediasuhde: mediaviestinnän ja viestintäkasvatuksen tieteidenvälistä arviointia. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992. - 142 s. (Tiedotusopin laitoksen julkaisuja Sarja A 78/1992)

Uusitalo, Niina & Vehmas, Susanna & Kupiainen, Reijo: Naamatusten verkossa. Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 2. Tampere: Journalismin tutkimusyksikkö, 2011. - 149 s.

Varis, Tapio (toim.): Uusrenessanssiajattelu, digitaalinen osaaminen ja monikulttuurisuuteen kasvaminen. Helsinki: Okka, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, 2005. - 176 s.

Weber, Sandra & Dixon, Shanly (ed.): Growing up online. Young people and digital technologies. New York: Palgrave Macmillan, 2010. - 276 s.

Verho, Seppo (toim.): Mediakasvatus kirjastossa. Helsinki: BTJ Kustannus ja Suomen kirjastoseura, 2009. - 202 s.