Kirjavinkki

Nuorisotyön sukupolvet XYZ - kokemuksia kirjaimista. Nuorisotyön tallentamiskeskus Nuoperi 2017


Linkkivinkki

Nuorten hyvinvointikertomus   Nuorten hyvinvointikertomus sisältää indikaattori-, kokemus- ja tutkimustietoa 15-29-vuotiaista helsinkiläisnuorista. 


Valtion nuorisoneuvoston
sivuilla voi tutustua mm. nuorten hyvinvointi-indikaattoreihin sekä Nuoriso-barometreihin.


Kysy kirjastonhoitajalta
 

Nuorisotyön historia -kokoelma

Suomalaisella nuorisotyöllä on pitkät perinteet. Varhaisimpia toimijoita olivat 1800-luvun lopulla kristilliset nuorisojärjestöt. Muita nuorisotyön pioneereja olivat muun muassa raittiusliikkeet ja partiojärjestö, joka tuli Suomeen 1910. Nuorisotyön eri aloihin liittyviä kirjoja ja lehtiä on julkaistu maassamme yhtä kauan.

Nuorisotiedon kirjaston vanhojen kirjojen kokoelmiin kuuluu nuorisotyöhön liittyviä kirjoja ja lehtiä Suomesta ja ulkomailta 1900-luvun alusta 1970-80-luvuille asti.  Kokoelmat  on saatu pääosin Nuorisotyön tallentamiskeskus Nuoperin kautta. Nuoperi kerää kirjallisuuden lisäksi nuorisotyöhön liittyvää aineellista perinnettä, muistitietoaineistoa sekä arkistoaineistoa.

Merkittävimmät ovat  Ilmari Rinteen yksityiskokoelma ja Naantali-kokoelma. Ilmari Rinne lahjoitti kirjakaappinsa sisällön Turun nuorisoasiainkeskukselle ja sitä kautta Nuoperille..Kokoelma painottuu erityisesti nuorisotyön varhaisvaiheisiin Suomessa, ja on jaettu teemoittain eri nuorisotyön osa-alueisiin. Osa kokoelmasta on esillä  näyttelynä  Nuorisotiedon kirjaston tiloissa. 

Naantali-kokoelma on  Naantalin nuorisotoimen lahjoitus. Se sisältää muun ohella runsaasti lasten- ja nuorten näytelmiä. Naantali-kokoelman kirjat ovat pääasiassa 1950- ja 60-luvuilta, mutta vanhempiakin julkaisuja löytyy.

Oiva Salmelan kokoelma sisältää muun muassa partiokirjallisuutta sekä kasvatus- ja valistusoppaita. Joukossa on myös psykologista ja uskonnollista kirjallisuutta. Kokoelman on Nuorisotiedon kirjastolle lahjoittanut Markus Anttila.


Ilmari Rinteen kokoelma
Naantali-kokoelma
Oiva Salmelan kokoelma 
Yksittäisiä kirjalahjoituksia


 

 nuorisohistoria