Draamakasvatus-kokoelma

Draamakasvatus-kokoelman uutuuksia


Draamakasvatus-kokoelma on kaikkien draamalähtöisistä opetusmenetelmistä ja toiminnallisista työtavoista kiinnostuneiden hyödynnettävissä ja lainattavissa. Draaman ja teatterin keinoja käytetään opetus- ja kasvatustyössä ja kulttuurisessa nuorisotyössä.


Draamakasvatus-aiheinen kirjallisuus
(päivitetty 16.2.2021)

Draamakasvatus-aiheisia julkaisuja ja  artikkeleita voi hakea myös kirjaston tietokannasta (hakusanat: draamakasvatus, draama, prosessidraama, teatteri, nuorisoteatterit, lastenteatterit). 


Aaltonen, Heli: Intercultural Bridges in Teenagers´ Theatrical Events. Performing Self and Constructing Cultural Identity through a Creative Drama Process.  Åbo Akademis Press - Åbo Akademi University Press, 2006. - 332 s. (Diss. , Åbo Akademi)  [väitöskirja]

Airaksinen, Raija ; Karkkulainen, Marjatta: Draamakka. Vakallinen toiminnallisia kokonaisuuksia. Helsinki : Draamatyö, 2012. - 119 s.

Aitolehti, Sirkku ; Silvola, Kirsti (toim.): Suhteiden näyttämöt - Näkökulmia psykodraamaan. Helsinki : Duodecim, 2008. - 137 s.

Bowell, Pamela ; Heap, Brian S.: Prosessidraama. Polkuja opettamiseen ja oppimiseen. Helsinki : Tmi Raija Airaksinen, Draamatyö, 2005. - 116 s.

Draaman laki - erilaista laillisuuskasvatusta. Hämeenkyrö: Kyröskoskelan Nuoret ry., 2004. (Videotallenne)

Eerola, Kati; Neuvonen, Sanna: "Liikkuva patsas". Miten sosiaalialalla työskentelevät tarinateatteriharrastajat käyttävät tarinateatterin menetelmiä työssään. Tampere: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, 2001. 54 s. (Opinnäytetyö)

Esslin, Martin: Draaman perusteet. Jyväskylä. Gummerus, 1980. 159 s.

Fornäs, Johan: Tältprojektet: musikteater som manifestation. Stockholm/Göteborg. Symposion Bokförlag & Tryckeri AB, 1985. 360 s.

Gallagher, Kathleen: Why theatre matters. Urban youth, engagement, and a pedagogy of the real / Toronto : University of Toronto press, 2014. - 295 s.

Haapanen, Sinikka ; Sava, Inkeri; Vesanen-Laukkanen, Virpi (toim.): Voimatarina nuorisotyössä. Helsingin kaupunki. Nuorisoasiainkeskus. Kehittämisosasto, 2006. 132 s.

Heikkinen, Hannu : Ajattele toimien : kohti draamakasvatuksen syvempää ymmärtämistä. Helsinki : T:mi Raija Airaksinen / Draamatyö, 2017. - 107 s.

Heikkinen, Hannu: Draamakasvatus - opetusta, taidetta, tutkimista! [Jyväskylä] : Minerva Kustannus Oy, 2005. -223 s.

Heikkinen, Hannu: Draaman maailmat oppimisalueina - draamakasvatuksen vakava leikillisyys. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos 2002. 164 s.

Heikkinen, Hannu (toim.): Johdanto draaman/teatterin ja kasvatuksen tutkimukseen. [Oulussa 22.3.1996 pidetyn 'draaman arvo kasvatuksessa' -seminaarin pohjalta muokattu julkaisu].

Heikkinen, Hannu: Vakava leikillisyys: draamakasvatusta opettajille. 2. - 4. p., Helsinki : Kansanvalistusseura, 2010. - 211 s.

Helander, Jaakko: Draamakasvatus - onnistumisen pedagogiikkaa. Näkökulma draamakasvatukseen ihmistyön ammatillisessa koulutuksessa. Hämeenlinna : Hämeen ammattikorkeakoulu, 2002. - 53 s. (Julkaisu ; D:156)

Hiltunen, Jaana ; Konivuori, Heli: Vihreä draama : draaman keinoin kestäviin elämäntapoihin. Helsinki : Rakennusalan kustantajat, 2005. - 120 s.

Huhtinen-Hildén, Laura; Lammpu, Minna (toim.): Odottamattomia aarteita. Ilmaisua, leikillisyyttä ja luovaa toimintaa ryhmässä. Helsinki : Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018. 86 s.

Hyppönen, Merja; Linnossuo, Outi (toim.): Intohimosalaatti. Leikkejä ja muita toiminnallisia menetelmiä. Helsinki. Lasten Keskus, 2006. - 77 s.

Hyväri, Susanna ; Lindholm, Marja; Nummela, Niko (eds.): Improving the social inclusion of young people through the cooperation of theatre and sports. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2019. - 128 s. 
Linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-332-2

Hyväri, Susanna; Lindholm, Marja; Nummela, Niko (toim.): Nuorten osallisuuden vahvistaminen teatteri- ja liikunta-alan yhteistoimintaa kehittämällä. Helsinki : Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2019. -128 s. Myös verkkojulkaisuna.
Linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-327-8

Hyvärinen, Anne: Tsemppiä ohjaajalle! Opas harrastajaryhmien ohjaajille. [Vantaa] : Opintokeskus Kansalaisfoorumi, 2010. - 67 s.

Ikäläinen, Patrik: Olen tullut vähän rohkeammaksi. Talous ja sosiaalinen pääoma Kotkan Nuorisoteatterissa. Kotka : Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014. - 37 s. (Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Tutkimuksia ja raportteja ; nro 127) Social Return on Investment (SROI). Myös verkkojulkaisuna.
Linkki:
http://www.taike.fi/documents/11466/0/Olen+tullut+v%C3%A4h%C3%A4n+rohke…

Ilmaisukasvatus - Dramapedagogik ry. 20-vuotisjuhlajulkaisu. Hki. Ilmaisukasvatus - Dramapedagogik ry, 1993. 65 s.

Janhunen, Tarja: Taide ja lastensuojelu: sosiaali-, nuoriso- ja kriminaalityötä Legioonateatterin keinoin. Hki. STAKES, 1997. 38 s. (Aiheita 22/1997)

Jansson, Satu-Mari: Teatteri ja draama työn oppimismuotoina Helsinki : Helsingin yliopisto, 2015. - 122 s. (Kasvatustieteellisiä tutkimuksia ; 262). Diss.: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Artikkeliväitöskirja: yhteenveto-osa ja viisi eripainosta. Myös verkkojulkaisuna.
Linkki:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0312-3

Jauho, Minna: "Tästä tuli just tällanen sen takia, et just me oltiin tässä." Produktio työvälineenä kulttuurisessa nuorisotyössä. Helsinki : Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2016. - 43 s. (Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö). Produktio toteutettiin Nuorten toimintakeskus Hapessa yhteistyössä Narri-teatteri ja Sankarit-toiminnan kanssa. Myös verkkojulkaisuna.
Linkki:
http://www.theseus.fi/handle/10024/105866

Juhola, Jatta (toim.): Draamalabra  - teatteri työssä . Mikkeli : Suomen Nuoriso-opisto, 2013. - 76 s. (Teatterin osaamiskeskus -hanke)

Järvelä, Sampo (toim.): Starttivalmennus - taiteen tekemisen keinoin kohti elämää. Helsinki: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry; Silta-Valmennusyhdistys ry, 2008. - 105 s.

Kaartinen, Vuokko ; Sura, Sirkka (toim.): Draama ja kasvatus. Opas koulun draamatyöskentelyyn. Turku.Turun opettajankoulutuslaitos, 2006. - 135 s.

Kanerva, Pirjo; Viranko, Viivi: Aplodeja etsijöille. Näkökulmia draamaan sekä taidekasvatuksena että opetusmenetelminä. Hki. Laatusana Oy; Äidinkielen opettajain liitto, 1997. 216 s.

Kantola Lasse; Montonen Marjatta: Drokeja ja drinkkejä. Taikuri Oz -draama päihdevalistuksen muotona. Hki. Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos, 1993. 64. (Lahti-projekti. Työpapereita nro 7)

Karjalainen, Anna-Liisa (toim.): Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. Jyväskylä : PS-Kustannus, 2019. 228 s.

Karkkulainen, Marjatta: Siivet selkään, draamakengät jalkaan - Kohtaamisia draaman pedagogisilla näyttämöillä Helsinki : Draamatyö, 2011. - 120 s.

Karppinen, Seija ; Ruokonen, Inkeri; Uusikylä, Kari: Taidon ja taiteen luova voima. Kirjoituksia 9-12 -vuotiaiden lasten taito- ja taidekasvatuksesta. Tampere : Oy Finn Lectura Ab, 2005. - 168 s.

Kataja, Jukka ; Jaakkola, Timo; Liukkonen, Jarmo: Ryhmä liikkeelle! Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi 2. p., Jyväskylä : PS-kustannus, 2016. - 137 s. (Taito)

Keskumäki, Nina; Lepistö, Laura: "Draama on pop!" Opettajien kokemukset pedagogisen draaman käytön eduista ja ongelmista. Turku: Turun yliopisto, Kasvatustieteen tiedekunta, Rauman opettajankoulutuslaitos, 2004. 104 s.

Kokko, Irmeli: Esiripun ja katsomon takana - teatteriesityksen tuottamisesta. Friikki - Nuorisoteatteritoiminnan opas s. 69-82.

Kolu, Siri et al.: Käyttöliittymä elämään. Ikkunoita draaman ja teknologian kohtaamiseen. Helsinki: Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 2003. 74 s. (Julkaisuja, sarja A; 3)

Korhonen, Pekka; Ostern, Anna-Leena: Katarsis. Draama, teatteri ja kasvatus. Jyväskylä. Atena kustannus oy, 2001. 220 s.

Korhonen, Pekka et al.: Lystit möykkäjäiset. Matka kansanperinteeseen tanssin ja teatterin keinoin. Vantaa - Helsinki : Kalevan Nuorten Liitto ry. Draamatyö, 2007. - 184 s.

Korhonen, Pekka; Airaksinen, Raija (toim.): Hyvä hankaus. Teatterilähtöiset menetelmät oppimisen ja osallisuuden mahdollisuuksina. [Helsinki] : Teatterikorkeakoulu, 2005. - 147 s. (Teatterikorkeakoulun julkaisusarja ; 38)

Koskenniemi, Pieta: Osallistava teatteri. Devising ja muita merkillisyyksiä. [Helsinki] : Opintokeskus Kansalaisfoorumi, 2007. - 124 s.

Koskenniemi, Pieta ; Mehto, Katri: Korttien näyttämö. Tarotpakka soveltavan teatterin työvälineenä [Vantaa] : Opintokeskus Kansalaisfoorumi, 2013. - 222 s. Oheisaineistona tarotkorttipakka.

Koskinen, Tuulikki [et al.] (toim.): Taidekasvatuksen Helsinki. Lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus. Helsingin kaupungin tietokeskus, 2010. - 248 s.

Kotka, Riika: Tarinat tunteiden tulkkina. Toiminnallisia ideoita satujen ja draaman maailmasta. Jyväskylä : PS-kustannus, 2011. - 167 s. (Taito)

Krappala, Mari & Pääjoki, Tarja: Taide ja toiseus. Syrjästä yhteisöön. Helsinki: STAKES, 2003. 141 s.

Kuikka, Suvi (toim.): Friikki. Nuorisoteatteritoiminnan opas. Hki. Vapaan Sivistystoiminnan Liitto. Nuorten Kulttuuriyhdistys Nuppu ry, 1999. 89 s.

Kuukasjärvi, Anja ; Linnossuo, Outi; Sutinen, Jussi (toim.): Taidetyöskentely arjen näyttämöillä. Teoriaa, menetelmiä ja sovelluksia . Turku : Turun ammattikorkeakoulu, 2011. - 189 s. (Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja ; 53)

Kärkkäinen, Kati: Missä tahto, siellä on myös tie. Jatkuvuuden edistäminen Siperian nuorisoteatterissa. Jyväskylä : Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2013. - 65 s. (Kulttuurituotannon koulutusohjelma. Opinnäytetyö)

Laakso, Marjo; Rantanen, Kari: Yhteisöteatterimenetelmät työvälineeksi sosiaalialan ohjaajalle. Kaarina. Kaarinan Sosiaalialan oppilaitos, 1999. 63 s.

Laitinen, Liisa: "Poikateatteri on tekemisen tapa ja asenne". Toimijuuden rakentuminen ja resurssit poikateatteriryhmän devising -prosessissa. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, 2014. - 84 s. (Taidekasvatuksen pro gradu -tutkielma). Mikkelin Poikateatterin 15-20-vuotiaiden nuorten devising -teatteriproduktio. Myös verkkojulkaisuna
Linkki:
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44977

Lampi, Liisa: Näyttelemään! Teatteri-ilmaisun opaskirja nuorten ryhmien ohjaajille. Hki. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, 1997. 67 s. (Julkaisuja 2/1997)

Laukka, Saija ; Mönkkönen, Jonna: Yhtä draamaa. Oulun kaupungin draamaopetussuunnitelma . Helsinki : Draamatyö, 2007. - 118 s.

Leskinen, Eija: Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön. 3. p., Jyväskylä : PS-kustannus, 2016. - 176 s.

Liukko, Seija: Ilmaisua ipanoille. Hki. Kirjayhtymä, 1999. 144 s.

Malander, Eeva-Liisa ; Ojala, Tuomas: Ipana-Impro. Opas osallistavaan satuimprovisaatioon. En handledning i sagoimprovisation Helsinki : Draamatyö, 2013. - 105 s.

Mehto, Katri (toim.): Draamamenetelmät ja tieto. Teatterin ja teknologian kohtaamisia. Helsinki : Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 2008. - 153 s. (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja A ; 11)

Myllyniemi, Marja. Hämeenlinna : Näytellään oikeasti - Teatterin tekeminen lasten kanssa . Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX / Taikalamppu, 2013. - 35 s.
Saatavana myös verkkojulkaisuna.

Nurmi, Riikka: Eläytyen hyvään. Eettistä kasvua draaman avulla. Hki. Kerhokeskus - koulutyön tuki ry, 1999. 57 s.

O'Toole, John; Adams, Ricci-Jane; Anderson, Michael; Burton, Bruce; Ewing, Robyn (toim.): Young Audiences, Theatre and the Cultural Conversation.

Owens, Allan ; Barber, Keith: Dramakompassen. Planering, innehåll och strukturer, utvärdering och reflektion av processdrama / Helsinki, 2006. - 186 s. 

Owens, Allan ; Barber, Keith: Draamakompassi : prosessidraaman suunnittelu, käytännön työskentely, arviointi ja reflektointi . Hki : Draamatyö, 2014. - 192 s. [Uud. yhteisnide teoksista Draama toimii ja Draamasuunnistus]

Owens, Allan; Barber, Keith: Draamasuunnistus - Prosessidraaman arviointi ja reflektointi. Hki. Draamatyö, 2002. 144 s.

Owens, Allan; Barber, Keith: Draama toimii. Hki. JB-kustannus, 1998. 151 s.

Paasikoski-Junninen, Marika ; Kilpinen, Jenni; Lilja Päivi; Koski, Antti: Synkeän louhoksen seikkailu. Ota sosiaaliset taidot haltuun pelaamalla! Hämeenlinna : Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX. Taikalamppu, 2012. - 19 s.  Saatavana myös verkkojulkaisuna. Tulostettava pelimateriaali löytyy Taikalampun sivulta  

Palo, Susanna et al.: Lumen Aureum. International workshops of young people. Finland-Italy-Estonia project 1998-2000. Hki. Finland-Italy-Estonia project. City of Helsinki, 2001. 116 s.

Penttilä, Liisa; Salokannel, Tytti: Draamatarina. Teemana päihteet. Suomen Nuorisoseurojen Liitto, 2003. 20 s.

Puuronen, Vesa: Nuorisoryhmien toiminta ja toiminnan mieli. Metodologinen, teoreettinen ja empiirinen tutkimus nuorisojärjestöistä ja katuteatterista. Joensuu. Joensuun yliopisto, 1989. 198 (Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia, N:o 24, Sosiologia)

Pässilä, Anne : Kohti yhteisöllistä taidekasvatusta. Muistamisesta esitykseksi "Minun tarinani Tarinoita minuudesta" soveltavan draaman ja teatterin tapahtumakulussa. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, 2005.  90 s. Pro gradu -tutkielma

Pätäri-Rannila, Taru et al.: Draamakasvatuksen käsikirja koululaisten iltapäivätoimintaan. Hämeenlinna : Hämeen ammattikorkeakoulu, 2005. - 80 s. (Julkaisuja ; 9/2005)

Raikamo, Anna-Maija: Sairaan kaunis Minä - draaman mahdollisuudet syömishäiriöön sairastuneiden vertaistukiryhmässä. Mikkeli : Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014. - 31 s. (Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö). Myös verkkojulkaisuna.
Linkki:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201404254877

Rainio, Elina: Prosessidraama ja tutkiva teatterityö. [Vantaa] : Sivistysliitto Kansalaisfoorumi, 2009. - 112 s.

Ranta-Ylitalo, Marja ; Nelson, Sarah; Ventola, Marjo-Riitta (toim.): Ainutlaatuisia unelmia. Kuvaus osallistavan taiteen työpajaprosessista. Kokkola : Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2011. - 47 s. (B: Ajankohtaista - Aktuellt). Yhteistyössä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutusohjelma ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalan psykiatrian klinikan kuntoutuskurssiyksikkö.

Roiha, Eeva ; Tuomi, Tuuli; Sivonen, Hannele; Keskihannu, Kati: Luova toiminta elää! Lasten ja luovuuden puolesta. Seikkailupuisto 30 vuotta. Turku : Enostone, 2013. - 155 s.

Routarinne, Simo: Improvisoi! Helsinki : Tammi, 2005.  219 s.

Routarinne, Simo: Valta ja vuorovaikutus. Statusilmaisun perusteet. 2., Helsinki : Tammi, 2007. - 208 s.

Rusanen, Soile: Koin traagisia tragedioita. Yläasteen oppilaiden kokemuksia ilmaisutaidon opiskelusta. Hki. Teatterikorkeakoulu, 2002. 219 s. (Acta scenica; 11)

Saarikallio, Johanna : Ilmaisun riemua ja onnistumisen iloa - kuvaus Loimaan seutukunnan Nuorten alueelliset teatteripäivät -hankkeen esiselvitysvaiheesta.Turku : Humanistinen ammattikorkeakoulu. Turun koulutusyksikkö, 2005.  48 s. (Opinnäytetyö. Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma)

Saha, Eeva: Voimadraamaa. Helsinki : Tmi Raija Airaksinen/Draamatyö, 2016. - 119 s.

Saha, Eeva: Harjoituspussi. Helsinki : Tmi Raija Airaksinen/Draamatyö, 2016. - 40 s. Vihko (40 sivua) + kortit (2x16 + 1x14 kpl). Voimadraamaa-kirjan oheisaineisto.

Sandén, Sara Maria: Inkluderande teaterverksamhet. Nya möjligheter för socialt arbete. Helsingfors : Helsingfors universitet. Statsvetenskapliga fakulteten, 2011. - 116 s. (Pro gradu -avhandling i socialt arbete)

Sava, Inkeri; Vesanen-Laukkanen, Virpi (toim.): Taiteeksi tarinoitu oma elämä. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2004. 214 s. (Opetus 2000)

Seeskari, Daniela: Lasten ja nuorten taideterapia - kasvamisen voimavara. Helsinki : Kirja kerrallaan, 2004. 168 s.

Severikangas, Tuula: Ilmaisutaidon seikkailuja. Hki. Oy Edita Ab, 2000. 157 s.

Silvanto, Satu (toim.): Festivaalien Suomi. Helsinki : Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, 2016. - 245 s. (Cuporen julkaisuja ; 29). Myös verkkoaineistona
Linkki:
http://www.cupore.fi/images/tiedostot/2016/festivaaliensuomi_yhdist1.pdf

Sinivuori, Päivi; Sinivuori, Timo: Esiripusta aplodeihin. Opas harrastajateatteriohjaajille ja ilmaisukasvattajille. Jyväskylä. Atena Kustannus, 2000.

Sinivuori, Päivi ; Sinivuori, Timo: Esiripusta arvoihin. Toiminnallinen draamakasvatuskirja. Jyväskylä : Atena, 2007. - 340 s.

St.age 2000 international youth theatre event in Turku 27.6.- 6.7.2000. 

Strandman, Pia ; Vartiainen, Pekka  (toim.) Kutu Yamk : kulttuurituotannosta kirjoitettua 2017 Helsinki : Kulttuurituotanto Ylempi AMK-tutkinto / Humanistinen ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017. - 57 s. Myös verkkoaineistona.
Linkki:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-032-8

Suhonen, Pirjo: Nuorten teatteriharrastus nuorisokulttuurin osa-alueena. Keskisuomalaisten nuorten teatteriharrastuksen tarkastelua. Jyväskylä. Jyväskylän yliopisto, 1985. 42 s. (Psykologian laitoksen julkaisuja 1985:276)

Sysser, Anna Sofia: "Hei, hei, hei, tytöt lavan vei" - teatteri-ilmaisua tyttöryhmässä. Turku : Turun ammattikorkeakoulu, 2012. - 29 s. (Esittävän taiteen koulutusohjelma/Teatteri. Opinnäytetyö (AMK))

Syvälahti, Maria: Lokki kuumassa tuolissa. Miten draama soveltuu ennaltaehkäisevän lastensuojelun työvälineeksi Lokki-toiminnan perusryhmässä? Turku. Turun kaupunki. Sosiaalikeskus, 1999. 59 s. (Julkaisuja; 3A/1999)

Taskinen, Jaana: Voimauttava draamatyöpajamenetelmä [E-aineisto]. Helsinki : Annantalon taidekeskus. Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus, 2008. - 36 s. (Repäisyjä). Verkkojulkaisu.

Taskinen, Riitta; Teerijoki, Pipsa (toim.): Drama Boreale 28.7.-1.8.97 Jyväskylä. Jyväskylän yliopistossa 28.7. - 1.8.1997 järjestetyn Drama Boreale konferenssin johdosta toimitettu artikkelikokoelma. Jyväskylä. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1997. 62 s.

Toimijoiden toreilla. 30-vuotisjuhlajulkaisu. FIDEA - Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry, 2003. 56 s.

Toivakka, Sari ; Maasola, Miina: Itsetunto kohdalleen! Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Jyväskylä : PS-kustannus, 2011. - 224 s. (Taito)

Toivanen, Tapio: Kasvuun! Draamakasvatusta 1-8-vuotiaille / Helsinki : WSOYpro, 2010. - 151 s. (Taito & into)

Toivanen, Tapio: Lentoon! Draama ja teatteri koulussa. Helsinki : WSOY Oppimateriaalit Oy, 2007. - 258 s.

Toivanen, Tapio: "Mä en ois kyllä ikinä uskonu ittestäni sellasta". Peruskoulun viides- ja kuudesluokkalaisten kokemuksia teatterityöstä. Hki. Teatterikorkeakoulu, 2002. 249 s. (Acta scenica; 9)

Walamies, Molla: Eettinen kasvu ja dialogisuus draaman näyttämöllä. Valokiilassa päväkodin draamaprosessi. Åbo : Åbo akademis förlag - Åbo akademi university press, 2007. - 335 s.

Vehkalahti, Reetta: Leikkivä teatteri. Opas teatteri-ilmaisun ohjaajalle. Helsinki : LK-Kirjat. Lasten Keskus , 2006. - 357 s.

Ventola, Marjo-Riitta ; Ranta-Ylitalo, Marja; Ekoluoma, Raisa (toim.): Osallistava teatteri sosiokulttuurisessa palvelumuotoilussa. Forum-teatteria päihdekuntoutuksessa / Kokkola : Centria ammattikorkeakoulu, 2013. - 62 s. (B: Ajankohtaista - Aktuellt ; 5). Myös verkkojulkaisuna.
Linkki:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201402282733

Ventola, Marjo-Riitta ; Renlund, Micke (toim.): Draamaa ja teatteria yhteisöissä. Helsinki : Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 2005. - 164 s. (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja B. ; 5)

Verivala (Lohjan kaupungin ennaltaehkäisevä yhteisöteatteriprojekti). Lohja. Lohjan kaupunki. Nuorisotoimi. Verivalaprojekti, 2000. 

Westman, Maija-Liisa (toim.): Ensi-illan ihme: Nuorten taidetyöpaja 2001-2007 / [Jyväskylä] : [Jyväskylän kaupunki], [2007]. - 106 s.

Välivaara, Christine: Sadut ja draamapedagogiikka monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa. Taikalampun päiväkodin satuprojekti 1993-95. Jyväskylä. Jyväskylän opetus- ja sosiaalikeskus, 1996. 115 s.

Aiheesta muualla