Nuoret korona-ajassa

Aineistoa nuorista COVID19-viruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa

Miten pandemian aiheuttamat poikkeusolot vaikuttavat nuorten elämään? Miten nuoret voivat korona-ajassa? Mitä he tekevät, ajattelevat ja tuntevat?

Tälle sivulle kootaan ajankohtaisia julkaisuja nuorista koronan aiheuttamien poikkeusolojen aikaan.

Tutkimusta

Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä - nuorisotutkijoiden kirjoitussarja. Nuorisotutkimusverkoston Nuorille suunnattujen palveluiden toteutuminen koronatilanteessa -hankkeen (2020-2021) - tuloksia.

Tulossa: Yhdessä selviydytään -tutkimuksessa selvitetään koronaepidemiaan liittyvää lasten ahdistuneisuutta ja sen hoitoa. Sivustolla tietoa tutkimukseen osallistumisesta ja Turun yliopiston Voimaperheet-tutkimusryhmästä.

Tulossa: Covid-19 Multi-Country Student Well-Being Study. Antwerpenin yliopisto, Suomen osiosta katso Otus sr.

Kyselyitä ja selvityksiä

Mitä poikkeukselliset opetusjärjestelmät opettivat? Poikkeustilanteen vaikutukset eri koulutusasteilla  Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI 14.12.2020. Tiedote arvioinnin tuloksistaPoikkeuksellisten opetusjärjestelyiden arvioinnin tulokset

COVID-19-epidemian eettinen arviointi / Esa Siivonen: Koronakriisillä on laaja-alaiset vaikutukset lapsiin ja nuoriin (s. 31-35). Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE 11.11.2020.

Koulujen koronakysely. Turun yliopisto, INVEST-hanke:

Nuorten mielipiteitä koronakriisissä. Valtion nuorisoneuvoston ja Tilastokeskuksen Kansalaispulssi 1-8/2020: Yhdistelmäaineisto 15-29-vuotiaista nuorista 8.10.2020. Tiedote ja linkki tuloksiin

Lapset, nuoret ja koronakriisi. Lapsistrategian koronatyöryhmän arvio ja esitykset lapsen oikeuksien toteuttamiseksi. 18.1.2021. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:2.

Lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa: lapsistrategian koronatyöryhmän raportti lapsen oikeuksien toteutumisesta 24.6.2020. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:21.

#MPkorona-kysely: julkaistuja tuloksia osa 1 ja osa 2. Nuortenmedia Demi, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, Väestöliitto, Pelastakaa Lapset, Nuorten mielenterveysseura Yeesi. Julkaisutilaisuuden tallenne.

Nuorten ääni: 10 kysymystä koronatilanteesta. Lasten ja nuorten säätiö.

Kysely ammatillista perustutkintoa opiskeleville. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry; Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry.

Kysely koronatilanteen vaikutuksista lukiolaisiin. Suomen Lukiolaisten Liitto.

Kysely etsivän nuorisotyön nuorille ja valmentautujille. Valtakunnallinen Työpajayhdistys.

AMK-opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta. SAMOK & sen opiskelijakunnat. Tiedote tuloksista.

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutukset Oulun yliopiston opiskelijoihin. Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY. Tiedote tuloksista.

Poikkeusolojen vaikutukset koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI 7.5.2020. Julkaistu taustaraportti. Lisää tietoa selvityksestä.

Lapsen ääni 2020: Lasten näkemyksiä koronakeväästä. Pelastakaa Lapset ry.

Paikoiltaan siirretty arki – Koronakriisin vaikutukset lapsiperheiden elämään -selvitys. Lastensuojelun Keskusliitto

Lapsiperheiden koronakysely. Ensi- ja turvakotien liitto.

Muuta aineistoa

Miten keskustella nuorten kanssa koronasta? - neuvoja ja vinkkejä. Koonti: Koordinaatti. Eri lähteitä, päivittyvä sivu.

Ohjeita opettajille koronatilanteen käsittelyyn oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Opetushallitus.

Ohjeita lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyen koronavirustilanteessa. Koonti: THL. Eri lähteitä, päivittyvä sivu.

Havaintoja koronaviruksen vaikutuksista lastensuojelun asiakkaina oleviin lapsiin ja nuoriin. Pesäpuu ry.

Koronaepidemian vaikutukset hyvinvointiin, palveluihin ja talouteen. Päivittyvä sivu. THL

Aiheesta muualla