Nuoret korona-ajassa

Aineistoa nuorista COVID19-viruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa (päivitetty 13.4.21)

Miten pandemian aiheuttamat poikkeusolot vaikuttavat nuorten elämään? Miten nuoret voivat korona-ajassa? Mitä he tekevät, ajattelevat ja tuntevat?

Tälle sivulle kootaan ajankohtaisia julkaisuja nuorista koronan aiheuttamien poikkeusolojen aikaan.

Tutkimusta

Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä - nuorisotutkijoiden kirjoitussarja. Nuorisotutkimusverkoston Nuorille suunnattujen palveluiden toteutuminen koronatilanteessa -hankkeen (2020-2021) - tuloksia.

Covid-19 Multi-Country Student Well-Being Study - tutkimushanke.  Antwerpenin yliopiston koordinoimassa kansainvälisessä hankkeessa kartoitetaan pandemian vaikutuksia korkeakouluopiskelijoihin.  Ks. Suomen raportti /Otus sr.:
Well-being in university students during the first wave of the COVID-19 pandemic in Finland (raportti suomeksi). Tampereen yliopisto: Kiira Sarasjärvi ; Pia Vuolanto.

Tulossa: Yhdessä selviydytään -tutkimuksessa selvitetään koronaepidemiaan liittyvää lasten ahdistuneisuutta ja sen hoitoa. Sivustolla tietoa tutkimukseen osallistumisesta ja Turun yliopiston Voimaperheet-tutkimusryhmästä.

Kyselyitä ja selvityksiä

Koronavirusepidemian vaikutukset toisen asteen koulutukseen   Owal Group Oy selvitti opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta koronavirusepidemian vaikutuksia lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. OKM:n tiedote selvityksestä 16.3.2021

Mitä poikkeukselliset opetusjärjestelmät opettivat? Poikkeustilanteen vaikutukset eri koulutusasteilla  Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI 14.12.2020. Tiedote arvioinnin tuloksistaPoikkeuksellisten opetusjärjestelyiden arvioinnin tulokset

COVID-19-epidemian eettinen arviointi / Esa Siivonen: Koronakriisillä on laaja-alaiset vaikutukset lapsiin ja nuoriin (s. 31-35). Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE 11.11.2020.

Koulujen koronakysely. Turun yliopisto, INVEST-hanke:

Nuorten mielipiteitä koronakriisissä. Valtion nuorisoneuvoston ja Tilastokeskuksen Kansalaispulssi 1-8/2020: Yhdistelmäaineisto 15-29-vuotiaista nuorista 8.10.2020. Tiedote ja linkki tuloksiin

Lapset, nuoret ja koronakriisi. Lapsistrategian koronatyöryhmän arvio ja esitykset lapsen oikeuksien toteuttamiseksi. 18.1.2021. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:2.

Lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa: lapsistrategian koronatyöryhmän raportti lapsen oikeuksien toteutumisesta 24.6.2020. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:21.

#MPkorona-kysely: julkaistuja tuloksia osa 1 ja osa 2. Nuortenmedia Demi, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, Väestöliitto, Pelastakaa Lapset, Nuorten mielenterveysseura Yeesi. Julkaisutilaisuuden tallenne.

Nuorten ääni: 10 kysymystä koronatilanteesta. Lasten ja nuorten säätiö.

Kysely ammatillista perustutkintoa opiskeleville. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry; Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry.

Kysely koronatilanteen vaikutuksista lukiolaisiin. Suomen Lukiolaisten Liitto.

Kysely etsivän nuorisotyön nuorille ja valmentautujille. Valtakunnallinen Työpajayhdistys.

AMK-opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta. SAMOK & sen opiskelijakunnat. Tiedote tuloksista.

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutukset Oulun yliopiston opiskelijoihin. Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY. Tiedote tuloksista.

Poikkeusolojen vaikutukset koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI 7.5.2020. Julkaistu taustaraportti. Lisää tietoa selvityksestä.

Lapsen ääni 2020: Lasten näkemyksiä koronakeväästä. Pelastakaa Lapset ry.

Paikoiltaan siirretty arki – Koronakriisin vaikutukset lapsiperheiden elämään -selvitys. Lastensuojelun Keskusliitto

Lapsiperheiden koronakysely. Ensi- ja turvakotien liitto.

Muuta aineistoa

Miten keskustella nuorten kanssa koronasta? - neuvoja ja vinkkejä. Koonti: Koordinaatti. Eri lähteitä, päivittyvä sivu.

Ohjeita opettajille koronatilanteen käsittelyyn oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Opetushallitus.

Ohjeita lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyen koronavirustilanteessa. Koonti: THL. Eri lähteitä, päivittyvä sivu.

Havaintoja koronaviruksen vaikutuksista lastensuojelun asiakkaina oleviin lapsiin ja nuoriin. Pesäpuu ry.

Koronaepidemian vaikutukset hyvinvointiin, palveluihin ja talouteen. Päivittyvä sivu. THL

Aiheesta muualla