Nuoret korona-ajassa

Aineistoa nuorista COVID19-viruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa

Miten pandemian aiheuttamat poikkeusolot vaikuttavat nuorten elämään? Miten nuoret voivat korona-ajassa? Mitä he tekevät, ajattelevat ja tuntevat?

Tälle sivulle kootaan ajankohtaisia julkaisuja nuorista koronan aiheuttamien poikkeusolojen aikaan.

Tutkimusta

Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä. Nuorisotutkimusverkosto (2020-2021). Tutkijoiden kirjoitussarja Nuorille suunnattujen palveluiden toteutuminen koronatilanteessa -hankkeen tuloksista. 

Tulossa: Yhdessä selviydytään -tutkimuksessa selvitetään koronaepidemiaan liittyvää lasten ahdistuneisuutta ja sen hoitoa. Sivustolla tietoa tutkimukseen osallistumisesta ja Turun yliopiston Voimaperheet-tutkimusryhmästä.

Tulossa: Covid-19 Multi-Country Student Well-Being Study. Antwerpenin yliopisto, Suomen osiosta katso Otus sr.

Kyselyitä ja selvityksiä

COVID-19-epidemian eettinen arviointi / Esa Siivonen: Koronakriisillä on laaja-alaiset vaikutukset lapsiin ja nuoriin (s. 31-35). Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE 11.11.2020.

Koulujen koronakysely. Turun yliopisto, INVEST-hanke. Hankkeen tiedote tuloksista. Helsingin Sanomien uutinen tuloksista. Hankkeen tutkijoiden laatima politiikkasuositus.

Nuorten mielipiteitä koronakriisissä. Valtion nuorisoneuvoston ja Tilastokeskuksen Kansalaispulssi 1-8/2020: Yhdistelmäaineisto 15-29-vuotiaista nuorista 8.10.2020. Tiedote ja linkki tuloksiin

Lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa: lapsistrategian koronatyöryhmän raportti lapsen oikeuksien toteutumisesta 24.6.2020. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:21

#MPkorona-kysely: julkaistuja tuloksia osa 1 ja osa 2. Nuortenmedia Demi, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, Väestöliitto, Pelastakaa Lapset, Nuorten mielenterveysseura Yeesi. Julkaisutilaisuuden tallenne.

Nuorten ääni: 10 kysymystä koronatilanteesta. Lasten ja nuorten säätiö.

Kysely ammatillista perustutkintoa opiskeleville. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry; Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry.

Kysely koronatilanteen vaikutuksista lukiolaisiin. Suomen Lukiolaisten Liitto.

Kysely etsivän nuorisotyön nuorille ja valmentautujille. Valtakunnallinen Työpajayhdistys.

AMK-opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta. SAMOK & sen opiskelijakunnat. Tiedote tuloksista.

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutukset Oulun yliopiston opiskelijoihin. Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY. Tiedote tuloksista.

Poikkeusolojen vaikutukset koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI. Julkaistu taustaraportti. Lisää tietoa selvityksestä.

Lapsen ääni 2020: Lasten näkemyksiä koronakeväästä. Pelastakaa Lapset ry.

Paikoiltaan siirretty arki – Koronakriisin vaikutukset lapsiperheiden elämään -selvitys. Lastensuojelun Keskusliitto

Lapsiperheiden koronakysely. Ensi- ja turvakotien liitto.

Muuta aineistoa

Miten keskustella nuorten kanssa koronasta? - neuvoja ja vinkkejä. Koonti: Koordinaatti. Eri lähteitä, päivittyvä sivu.

Ohjeita opettajille koronatilanteen käsittelyyn oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Opetushallitus.

Ohjeita lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyen koronavirustilanteessa. Koonti: THL. Eri lähteitä, päivittyvä sivu.

Havaintoja koronaviruksen vaikutuksista lastensuojelun asiakkaina oleviin lapsiin ja nuoriin. Pesäpuu ry.

Aiheesta muualla