Nuorisotyön historia -kokoelma

Suomalaisella nuorisotyöllä on pitkät perinteet. Varhaisimpia toimijoita olivat 1800-luvun lopulla kristilliset nuorisojärjestöt. Muita nuorisotyön pioneereja olivat muun muassa raittiusliikkeet ja partiojärjestö, joka tuli Suomeen 1910. Nuorisotyön eri aloihin liittyviä kirjoja ja lehtiä on julkaistu maassamme yhtä kauan.

Nuorisotiedon kirjaston vanhojen kirjojen kokoelmiin kuuluu nuorisotyöhön liittyviä kirjoja ja lehtiä Suomesta ja ulkomailta 1900-luvun alusta alkaen.  Aineistot on saatu pääosin Nuorisotyön tallentamiskeskus Nuoperin kautta. Turun yliopiston yhteydessä sijaitseva Nuoperi kerää nuorisotyöhön liittyvää aineellista perinnettä, muistitieto- ja arkistoaineistoa.

Ilmari Rinteen yksityiskokoelma sai alkunsa kun hän itse lahjoitti kirjakaappinsa sisällön Turun nuorisoasiainkeskukselle, josta se ohjautui Nuoperin kautta Nuorisotiedon kirjastoon. Kokoelma painottuu erityisesti nuorisotyön varhaisvaiheisiin Suomessa, ja on jaettu teemoittain eri nuorisotyön osa-alueisiin. 

Naantali-kokoelma on  Naantalin nuorisotoimen lahjoitus. Se sisältää muun ohella runsaasti lasten- ja nuorten näytelmiä. Naantali-kokoelman kirjat ovat pääasiassa 1950- ja 60-luvuilta, mutta vanhempiakin julkaisuja löytyy.

Oiva Salmelan kokoelma sisältää muun muassa partiokirjallisuutta sekä kasvatus- ja valistusoppaita. Joukossa on myös psykologista ja uskonnollista kirjallisuutta. Aineiston on kirjastolle lahjoittanut Markus Anttila.

 

Nuorisotyön historia -kuva


Ilmari Rinteen kokoelma
Naantali-kokoelma
Oiva Salmelan kokoelma 
Muita kirjalahjoituksia

Aiheesta muualla