Seikkailukasvatus-kokoelma

Uusinta aineistoa Seikkailukasvatus-kokoelmasta:


Seikkailukasvatuksen kokoelma on monipuolinen kooste seikkailukasvatuksen ja elämyspedagogiikan aineistoja Suomesta ja ulkomailta. Julkaisuja, artikkeleita ja opinnäytteitä voivat kaikki kiinnostuneet lainata. 

Jos tiedät seikkailuaiheisen julkaisun tai opinnäytteen - vinkkaa kirjasto(at)alli.fi !


Seikkailukasvatus-kirjakokoelma
(päivitetty  1.3.2021)

Kirjoja ja artikkeleita voi selata myös kirjaston tietokannasta hakusanoilla seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka.


Aalto, Mikko : Ihmisharrastukset. Kivat karttatikat ja muita hulluja harrastuksia. [Ryttylä] : My Generation Oy, 2006. - 143 s.

Aalto, Mikko ; Pikkarainen, Jyrki: R.Syke : Toimintakokemus-menetelmät. Helsinki : Nuorisokasvatussäätiö; Sosiaali- ja terveysministeriö, 1994. - 234 s. 

Aalto, Mikko : Ryppäästä ryhmäksi. Turvallisen ryhmän rakentaminen. Helsinki : My Generation Oy, 2000. - 592 s.

Aalto, Mikko : Seikkailuelämykset. Purku, prosessointi, psyykkinen turvallisuus. Ryttylä : Mikko Aalto My Generation Ky, 1998. - 60 s.

Aalto, Mikko : Turvallinen ryhmä ja itseksi tuleminen. Helsinki : Aseman Lapset, 2002. - 88 s. (X.IT - kohti aikuisten osaajatalleja -projekti)

Aalto, Mikko : Vuorovaikutustaidot. Helsinki : Aseman Lapset, 2002. - 88 s. (X.IT - kohti aikuisten osaajatalleja -projekti)

Aaltonen, Turkka (toim.) : Seikkailuohjaajan käsikirja. Jyväskylä : Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Seikkailukoulutuskeskus KOTA. Lasten Keskus Oy, 1995. - 220 s.

Aaskov Knudsen, Anne; Rohde, Torfinn; Kettunen, Anna: Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa, kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä. Kööpenhamina: Phjoismaiden ministerineuvosto, 2019. 290 s.

Aesthetic Approaches in Outdoor Learning A Handbook for Youth and Outdoor Leaders. Marburg 2020. 170 s. Enoc - European Network of Outdoor Centres Centre.
Linkki: https://www.eoe-network.eu/wp-content/uploads/2020/07/Aesthetic-Approac…

The Award: Celebrating 50 years (1956-2006). London : The Duke of Edinburgh´s Award International Association. Award House, 2006. - 144 s.

Backman, Erik ; Humberstone, Barbara; Loynes, Chris (eds.): Urban nature: inclusive learning through youth work and school work. Borås : Recito Förlag, 2014

Barret, Jon (ed.) : Adventure-based interventions with young people in trouble and at risk. Basecamp, 1994. - 225 s.

Beames, Simon ; Brown, Mike: Abingdon Adventurous learning. A pedagogy for a changing world; New York Routledge, 2016

Becker, Peter [et al.] (Hg.) : Bildung in der Jugendhilfe. Traditionen - Perspektiven - Kontroversen. Tagungsdokumentation. Marburg : Verein zur Förderung bewegungs- u. sportorientierter Jugendsozialarbeit e.V., 2006. - 190 s.

Becker, Peter [et al.] : The Next Step. Adventure and Outdoor Activities for Youth at Risk in the Transition from School to Work. Project "NEXT" (New Experiences in Training). Marburg, Germany : Bsj. Marburg, 2005. - 120 s.

Becker, Peter ; Schirp, Jochem (eds.): Other ways of learning. The Institute for Outdoor Adventure Education and experiential learning 1996-2006. Marburg, 2008. - 375 s.

Becker, Peter ; Sack, Carla: Sharing diversity and building up European networks. Proceedings. 6th European Conference of EOE : Czarnocin, 4.-8.10.2003. EOE, [2003]. - 104 s.

Becker, Peter ; Schirp, Jochem; Weber, Christine (eds.): Water - Space for experiences. Youth and outdoor education in Europe. Marburg : bsj Marburg, 2010. - 170 s.

Becker, Peter; Loynes, Chris; Humberstone, Barbara; Schirp, Jochem (eds.): The changing world of outdoor learning in Europe. London, New York : Routledge, 2018. 283 s.

Berry, Matt ; Hodgson, Chris (ed.): Adventure education: An introduction. New York : Routledge, 2011. - 264 s. (Models and milestones in adventure education)

Boardman, Peter : The Shining Mountain. Two Men on Changabang's West Wall. London : Hodder and Stoughton, 1978. - 192 s.

Bonington, Chris : Annapurna South Face. London : Cassell, 1971. - 334 s.

Bonington, Chris [et al.] : Changabang. London : Heinemann, 1975. - 118 s.

Bonington, Chris : The Everest Years. A Climber's life. London : Hodder & Stoughton, 1986. - 256 s.

Bonington, Chris :  The next horizon. Autobiography II. London : Victor Gollancz LTD, 1973. - 304 s.

Carline, Jan D. [et al.] : Mountaineering First Aid. A Guide to Accident Response and First Aid Care. 5th ed., Seattle : The Mountaineers Books, 2004. - 169 s.

Cavén, Sini : Ketjuohjelma sosiaalityön lastensuojelun ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä: opaskirjanen ryhmänohjaajille. Turku : Seikkailukoulutuskeskus KOTA, 1991. - 35 s.

Cavén Sini : Seikkailun mahdollisuus. Hki : Kansalaiskasvatuksen keskus r.y., 1992. (Julkaisuja 98) - 104 s.

Cavén, Sini ; Piha, Jorma: Seikkailutoiminta käytöshäiriöisten lasten psykiatrisessa hoidossa. Hki : Sosiaali- ja terveysministeriö. Seikkailukoulutuskeskus KOTA, 1995. - 126 s. (Selvityksiä 1995:3)

Cavén-Suominen, Sini : Sopeutumisvalmennuksen kehittämis- ja tutkimushanke 1995-1997. Lihastautia sairastavien seikkailupainotteinen sopeutumisvalmennus "Selviytymisvalmennus". Tutkimusraportti . Hki : Löytöretki Oy. Suomen Seikkailukoulutuksen Tuki-KOTA ry, 1998. - 70 s.

Clarijs, René (ed.) : Leisure & Non-formal Education. A European Overview of After- and Out-of-School Education. Prague, Czech Republic : EAICY, 2008. - 358 s.

Clarijs, René : Unlimited talents and non-formal education. A contribution to the discussion about the future role and position of after-school education in Europe. Praha : René Clarijs, 2008. - 54, 58 s.

Dahlgren, Lars Owe ; Szczepanski, Anders: Outdoor education. Literary education and sensory experience. An attempt at defining the identity of outdoor education. Linköping : Linköping University, 1998. - 64 s.

Dearling, Alan ; Armstrong, Howie: Youth Action and the Environment. London : Russell House Publishing, 1997. - 227 s.

Degerman, Patrick ; Pohjola, Panu: Sinustako seikkailija? Seikkailun lajiopas. Helsinki : Edita, 2002. - 188 s.

Dewey, John : Experience & Education. New York : A Touchstone Book, 1997. - 91 s.

Drasdo, Harold: The Ordinary Route. [North Wales] : The Ernest Press, 1997. - 258 s.

Elämysten kautta ammattiin : nuorten työllistämis- ja koulutusprojekti 12.8.1996 - 11.2.1997. Loppuraportti. Kouvola : Kymen läänin nuorisolautakunta, 1997. - 6 s.

Elämysten kautta ammattiin : nuorten työllistämis- ja koulutusprojekti 19.1. - 18.7.1998. Loppuraportti. Kouvola : Etelä-Suomen lääninhallitus, 1998

Elämysten kautta ammattiin : nuorten työllistämis- ja koulutusprojekti III 11.1. - 10.7.1999. Loppuraportti. Kouvola : Etelä-Suomen lääninhallitus, 1999. -11 s.

Elämysten kautta ammattiin : nuorten työllistämis- ja koulutusprojekti 1 - V vv. 1996 - 2000. Loppuraportti. Kouvola : Etelä-Suomen lääninhallitus, 2000. - 34 s.

Elämysten kautta ammattiin : nuorten työllistämis-, koulutus-, seikkailu- ja elämänhallintaprojekti 26.2.-25.8.2001. Loppuraportti. 2001. - 13 s.

Encountering, Experiencing and Exploring Nature in Education. 10th EOE Conference. Collection of conference papers. Ljubljana, Slovenia : Center solskih in oblolskih dejavnosti. European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning, 2010. - 324 s.

Eskonen, Tommi ; Järvelä, Sampo: Pitkät polut. Syrjäytymisen uhkaamien henkilöiden voimavaraistumisen rakenteelliset edellytykset. Employment Integra -projektien "Empowerment of the exluded" -teematyön II raportti. Helsinki : Työministeriö, 2000. - 105 s. (Adapt/Employment -julkaisut)

Festeu, Dorin ; Humberstone, Barbara: Non-formal Education through Outdoor Activities Guide. [Buckinghamshire] : European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning, 2006. - 256 s.

Gilbertson, Ken; Ewert, Alan; Bates, Timothy; McLaughlin, Terry: Outdoor education. Champaign : Human Kinetics, 2006. 213 s.

Gray, Tonia; Mitten, Denise (toim.): The Palgrave international handbook of women and outdoor learning. New York:: Palgrave Macmillan, 2018. 924 s.

Haston, Dougal : The Eiger. London : Cassell, 1974. - 170 s.

Heikkinen, Alpo : Nuoret lastensuojelun avohuollossa - palvelujen ja menetelmien tarkastelu : sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalialan kehittämishankkeen lastensuojelun kehittämisohjelman raportti. Helsinki : Helsingin kaupungin sosiaalivirasto , 2007. - 117 s. (Selvityksiä / Helsingin kaupungin sosiaalivirasto)

Heikkinen, Alpo [et al.] : Näe minut - kuule minua. Kokemuksia ryhmästä. [Helsinki] : Socca, Heikki Waris -instituutti, [2007]. - 221 s. (SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja ; 11)

Heikkinen, Alpo : "Olenko mä sitä riskiryhmää"? Lastensuojelun poikaryhmien hyvinvoinnin muutostekijät - realistinen etnografia. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2006. - 142 s. (Sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen lisensiaatintutkimus

Heikkinen, A. ; Kujala, J.: Palosotilaista valmentajiksi. Malmi-projektin loppuraportti 1995-1998. [Helsinki], [1998]. - 34 s.

Heinonen, Paavo: Modern portable technology in environmental education as part of formal curriculum teaching. Carlisle : University of Cumbria, 2015

Higgins, Peter ; Humberstone, Barbara: Celebrating diversity: Learning by sharing cultural differences. Third European congress for outdoor adventure education and experiential learning. [Edinburgh] : European Institute for Outdoor Adventure and Experiential Learning, 1998. - 79 s.

Hirvonen, Matti [et al.] (toim.) : Matkalla metsään. Käsikirja 7-12-vuotiaiden retkeilyyn. Helsinki : Edita, 2003. - 182 s.

Honkanen, Eija ; Kaikkonen, Leena; Kotila, Hannu (toim.): Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. Helsinki : WSOY Oppimateriaalit Oy, 2008. - 265 s.

Humberstone, Barbara ; Prince, Heather; Henderson, Karla A. (ed.): Routledge international handbook of outdoor studies. London : Routledge, 2016

Humberstone, Barbara ; Nicol, Robbie: Old Traditions and New Trends. Examining What is Continuous and What is Changing in Young People's Lives and Outdoor Experientieal Learning. 7th European Seminar 2004 of the European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning in Partnership with Brathay Academy. Cumbria : Brathay Hall Trust, 2005. - 160 s.

Ingelman, Rutger : Upplevelsepedagogik och Äventyrsmetodik. Tankar om undervisning. Solna, Sverige : Ekelunds Förlag AB, 1996. - 151 s.

The International Award for Young People Handbook. Third Edition, London : The International Award Association, 1996. - 63 s.

Johnson, Donald S. ; Nurminen, Juha: Meritie. Navigoinnin historia. Helsinki : John Nurmisen säätiö , 2007. - 374 s.

Jugend-Intensivprogramm JIP. Sozial- und erlebnisorientierte Persönlichkeitsentwicklung für Burschen und Mädchen. [Feldkirch]. - 41 s.

Kalliokoski, Paula ; Saikkonen, Anna: Seikkailukasvatus: "Ulos luokasta, mutta ei koulusta". Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1999. - 122 s. (Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma)

Kangasniemi, Jani : Luonto- ja elämysliikunta. Koululiikuntaliitto, 2009. - 28 s.
https://www.kll.fi/filebank/61-koululiik_luontoliikunta_netti.pdf

Kantonen, Heikki : Avarttia erilaisille : tutkimus Avartin soveltuvuudesta Kaprakan erityisammattioppilaitoksessa. Mikkeli : Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2004. - 86, [21] s.

Karlström, Ira : Omatoimisuutta, yhteistyötä, mielekästä puuhaa, seikkailua...: nuorten syrjäytymisen ehkäisyprojektin väliraportti. Jyväskylä : Keski-Suomen lääninhallitus, 1995. - 19 s. (Julkaisuja 5/1995. Sosiaali- ja terveysosasto)

Karppinen, Seppo J.A. : Elämyspedagoginen näkemys erityisopetuksessa. Elämyspedagogiikan opetuskokeilu oululaisessa Kajaanintullin erityiskoulussa. Oulu : Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta, 1998. - 255 s. (Lisensiaatintutkimus)

Karppinen, Seppo J.A. : Seikkailullinen vuosi haastavassa luokassa. Etnografinen toimintatutkimus seikkailu- ja elämyspedagogiikasta. Oulu : Oulun yliopisto. Oulu University Press, 2005. - 192 s. (Acta Universitatis Ouluensis. E , Scientiae rerum socialium ; 77)

Karppinen, Seppo J.A. ; Latomaa, Timo (toim.): Seikkaillen elämyksiä. Seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovelluksia. Rovaniemi : Lapland University Press. Lapin yliopistokustannus, 2007. - 223 s.

Karppinen, Seppo J.A. ; Latomaa, Timo: Seikkaillen elämyksiä 3. Suomalainen seikkailupedagogiikka. Rovaniemi : Lapin yliopistokustannus, 2015. 

Karppinen, Seppo J.A.; Marttila, Maarit; Saaranen-Kauppinen, Anita (toim.; eds.) Seikkailukasvatusta Suomessa – pedagogisia ja didaktisia näkökulmia - Outdoor Adventure Education in Finland – pedagogical and didactic perspectives. Helsinki 2020. 294 s.  Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja, 97. Myös verkkojulkaisuna. 
Linkki: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2020/01/seikkailukasvatusta-suo…

Kauppila, Maija-Sisko : Avartti - nuoret sen tekevät! Tapaustutkimus The International Award for Young People -ohjelman tulosta osaksi suomalaista nuorisokasvatuksen rakennetta. Kuopio : Kuopion yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos, 2007. - 120 s. (Sosiaalipedagogiikan pääaine, Nuorisokasvatuksen maisteriohjelma. Pro gradu -tutkielma)

Kauppila, Maija-Sisko ; Ruotsalainen, Jukka; Varesmaa, Mikko: Avartti-ohjaajaopas . 4. p., 2016 (ed.p. 2010)

Keskinen, Kimmo: Seikkailijasta seikkailukasvattajaksi. Seikkailukasvatus ammattina . Turku : Koulutustalo Aavas, 2015

Kiiski, Eero ; Lehtonen, Timo: Set up and flow : Flow -kokemukset SET -koulutuksessa. Kuopio : Nuorten Palvelu r.y., 1996. - 31 s. (Nuorten palvelu ry: julkaisuja 2/1996)

Kivelä, Valtteri ; Lempinen, Juho: Arki hallintaan. Nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen. Turku : Kota - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry, 2009. - 96 s.

Kivikäs, Pekka : Suomen kalliomaalausten merkit. Kalliot, kuvakentät ja kuvamerkitykset. Helsinki : Atena, 2009. - 277 s.

Kleiser, Katharina [et al.] (red.), Thoughts on Kurt Hahn - from the Award's point of view. Festschrift on the occasion of the 125th birthday of Kurt Hahn Osterburken : Das International Jugendprogramm in Deutschland e.V., 2013

Koiso-Kanttila, Heikki : Koulun seikkailupäivä 1.6. : virikkeitä opettajalle. Hki : Lastensuojelun keskusliitto, 1993. - 52 s.

Kuhalampi, Anja ; Laakso, Hilkka; Hakoköngäs, Eemeli (toim.): Kasvun maisemia : uusia näköaloja nuorten kanssa työskentelyyn :LUT-yliopisto, 2020. -102 s. LUT Scientific and Expertise Publications. Tutkimusraportit - Research Reports 118. 

Kuhalampi, Anja ; Laakso, Hilkka (toim.): Tässä mä olen : tuloksia ja kokemuksia Mun juttu - meidän tulevaisuus -hankkeen toiminnasta. Lappeenranta : Lappeenrannan teknillinen yliopisto, [2017]. - 160 s. (Tutkimusraportit - Research Reports ; 72). Myös verkkojulkaisuna.
Linkki:
http://www.munjuttuhanke.fi/files/download/LUTMunjuttuweb.pdf

Kuusela, Markus: Seikkailukasvatuksen soveltamishankkeet - Kirjallisuuskatsaus Seikkailukasvatus-lehden artikkeleista. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, 2013. Lopputyö. Erilliset erityisopettajan opinnot. Erityispedagogiikka, OKL.

Käyhkö, Jorma : Pienryhmät lastensuojelun avohuollon tukitoimena - tutkimus toiminnallisen tuen merkityksestä erityisluokan oppilaista muodostetulle pienryhmälle. Joensuu : Joensuun yliopisto. Filosofinen tiedekunta, 2010. - 83 s. (Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma)

Laaksonen, Jouni : Vaeltajan opas. 2.p. Helsinki : Edita, 2008. - 286 s.

Latomaa, Timo ; Karppinen, Seppo J.A. (toim.): Seikkaillen elämyksiä 2. Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöjä. Rovaniemi : Lapin yliopisto, 2010

Learning out doors: Support for young people in risky transitions. An annotated collection of articles. Marburg : bsj Marburg, 2008. - 172 s.

Lehtinen, Jonna ; Säilä, Sanna: Saaristoseikkailu. Vapaa-ajan kehittämishanke perheryhmäkodissa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2004. - 126 s. (Julkaisuja ; B raportteja nro 20)

Lehtonen, Timo (ed.) : Adventure for life: perspectives on issues in experiential education. Helsinki : Atena (Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Nuorten Palvelu), 1998. - 174 s.

Lehtonen, Timo (toim.) : Elämän seikkailu. Näkökulma elämyksellisen ja kokemuksellisen oppimisen kysymyksiin Suomessa. Jyväskylä : Atena, 1998. - 174 s.

Leppiman, Anu : Arjen elämyksiä - Leiri- ja elämyspohjainen Arkipäivät-perhepalvelu sosiaalisen kokemuksen tuottajana. Rovaniemi : Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2010. - 289 s. (Acta Universitatis Lapponiensis ; 182)

Lindfors, Sanna : Severi : seikkailu, verkostot ja rikokset : nuorten rikoksentekijöiden elämänhallintaa parantavan Severi-projektin toimintatutkimus. Hki : Oy Edita Ab, 1996. - 277 s. (Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisu 3/1996)

Lovén, Lasse : Ympäristökasvatus. Seminaari Kolin kansallispuistossa 18.-19.4.2002 = Environmental education. Proceedings of the seminar at Koli National Park in Finland 18.-19.4.2002. [Joensuu] : Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus , 2003. - 264 s.

Luontopolkua eteenpäin - voimavarakorteista valoa ja voimaa elämänpoluille [Oppimateriaali]. Tampere : Tampereen seudun työllistämisyhdistys Etappi ry, 2015. Luontopolkua eteenpäin -hanke 2013-2015.

Lähteenmaa, Jaana : Avartti as Experienced by Youth. A Qualitative Case Study. Mikkeli : Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2006. (Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 4) - 34 s.

Lähteenmaa, Jaana : "Elämyksiä, harrastuksia ja virastoja". Arviointitutkimus Elämyksien kautta ammattiin -projektista (www-tuloste). Hki : Nuorisotutkimusverkosto, 2001. - 50 s.

Löfblom, Katariina : Seikkailutoiminnan kasvatuksellisuus : mikä tekee seikkailusta kasvatuksellista? Turku : Turun yliopisto, 1995. - 112 s. (Kasvatustieteen laudatur-tutkielma)

Marttila, Maarit: Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa. Etnografinen tutkimus. Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2016. Myös verkkojulkaisuna
Linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6623-2

Mehtonen, Tuija : Elämä on seikkailuista suurin - oppimismatkalla Grip - ote elämästä - projektissa 1997-2000. Life is the biggest of all adventures. Final report of the Grip on life -project 1997-2000. Suomen Setlementtiliitto, 2000. - 58 s.

Meikäpoika-projekti.  Ensimmäinen valtakunnallinen poikatyöseminaari 2.10.2001 Kalliola, Helsinki. (Seminaarin luennot ja työpajakoosteet). Helsinki : Setlementtinuorten liitto ry, 2001. - 31 s.

Messner, Reinhold : Everest. Expedition to the ultimate. London : Kaye & Ward, 1979. - 253 s.

Messner, Reinhold : To the top of the world. Alpine challenges in the Himalaya and Karakoram. Marlborough : Crowood Press, 1992. - 256 s.

Mikkola, Mari : Seikkailukasvatus - vaihtoehtoinen tapa oppia ja opettaa. Rauma : Turun yliopisto. Rauman opettajankoulutuslaitos, 2007 (Pro gradu -tutkielma) - 106 s.

Mills, Sarah ; Kraftl, Peter: Informal education, childhood and youth. Geographies, histories, practices . Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014

Moisio, Anni ; Liikanen, Saija: The Avartti Academy 2007. Mikkeli : Mikkeli University of Applied Sciences, 2007.

Montanalingua: Foreign languages and outdoor learning. 24 practical lesson plans for teachers and outdoor instructors. Lindau : dialoge sprachinstitut, [2007].

Mortlock, Colin : The Adventure Alternative. Milnthorpe : Cicerone Press, 1994. - 160 s.

Mäkinen, Jaana: Seikkailukasvatus osana päiväkerhotoimintaa. Mikkeli : Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014. - 46 s. (Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö)

Mäkinen, Päivi : Seikkailukasvatus osana kasvatusta ja oppimista. Rauma : Turun yliopisto. Rauman opettajankoulutuslaitos, 1997. - 137 s. (Projektitutkielma)

Niemi, Mira : Elämys- ja seikkailukasvatuksen jäljillä: Tutkielma käsitteistä, historiallisista lähtökohdista ja teoreettisista perusteista. Turku : Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta, 2006. - 99 s. (Pro gradu -tutkielma)

North Wales Probation Area/Duke of Edinburgh's Award. Progress Report: April-October 2002. [2002]. - 21 s.

Ojala, Heikki: Kaveritaitoja tukemassa. Teoriaa oppaan takaa [Elektroninen aineisto]. Tornio : Humanistinen Ammattikorkeakoulu. Tornion koulutusyksikkö. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, 2009. Kaveritaitoja tukemassa-opas kuvaa 2005 - 2008 Oulussa toteutettua Porukalla -hanketta.
Linkki:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/34974/heikki_ojala.pdf?se… (

Other ways of learning. Outdoor adventure education and experiential learning in school and youth work. Fourth European congress for outdoor adventure education and experiential learning. EOE, 2001. - 112 s.

Outdoors, adventure and experiential learning. A wreath of European concepts. Penrith, Cumbria : Adventure Education, [199?]. - 34 s.

Over to you - Special needs. Training materials for those using the Award with young people with special needs. Great Britain : The Duke of Edinburgh´s Award, 2003

Perttula, Juha ; Latomaa, Timo (toim.): Kokemuksen tutkimus. Merkitys-tulkinta-ymmärtäminen. 3. p. Rovaniemi : Lapin yliopistokustannus, 2009. - 255 s.

Portin, Anja (toim.) : Kaikesta jää jälki : puheenvuoroja ympäristöä säästävistä valinnoista. Helsinki: Avain, 2008. - 288 s.

Praxis-lesebuch. Aktivitäten und Erfahrungen von Teilnehmern. Berichter, porträts, Interviews, Feedback. Osterburken, Deutschland : Das International Jugendprogramm in Deutschland e.V., 2005. (Netzwerk - Arbeitsmappe 20)

Priest, Simon ; Gass, Michael A.: Effective leadership in adventure programming. Leeds : Human Kinetics, 2005. - 328 s.

Pullola, Hanna ; Ukkola, Niina: Seikkailukasvatuksen vaikutus ryhmän kiinteyteen. Turku : Turun yliopisto, 2001. - 93 s. (Liikuntatieteiden pro gradu -tutkielma)

Rajaorko, Kari : "Oli pakko tehdä, kun ei pakotettu" - Seikkailu kasvatuksen ja kuntoutuksen välineenä. Turku : Turun yliopisto. Turun opettajankoulutuslaitos, 2002. - 130 s. (Pro gradu -tutkielma)

Rautiainen, Niina ; Järvinen, Taru: Nuotion valossa tulevaisuus kirkastuu. Luontopolkua eteenpäin -hanke 2013-2015. Tampere : Tampereen seudun työllistämisyhdistys Etappi ry, 2015

Richards, Kaye (ed.) : Self-esteem and youth development.  Ambleside, UK : The Brathay Academy, 2003. - 116 s. (Youth Development Papers; 1)

Ringer, Martin T. : Group Action. The Dynamics of Groups in Therapeutic Educational and Corporate Settings. London/Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2004 (2002). - 296 s.

Roberts, Jay W.: Beyond learning by doing. Theoretical currents in experiential education / New York : Routledge, 2012

Roiha, Eeva ; Tuomi, Tuuli; Sivonen, Hannele; Keskihannu, Kati: Luova toiminta elää! Lasten ja luovuuden puolesta. Seikkailupuisto 30 vuotta Turku : Enostone, 2013

Räsänen, Essi : Luontokerho perheille. "Kivaa yhdessäoloa luonnossa" . Mikkeli : Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö

Räty, Kimmo : Elämyspedagoginen ohjaaminen: ajatuksia kokemuksellisesta oppimisesta. Lahti : Outward Bound Finland ry, 2011. - 96 s.

Saarikallio, Elena ; Väärämäki, Tiina: Lennu liito-orava ja suuri mysteeri. Materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille. Helsinki : Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, 2007. - 80 s.

Savolainen, Laura: Kuntakysely - Perusopetusta tukevien koulun ulkopuolisten oppimisen palveluiden käyttö. Helsinki : Suomen Nuorisokeskukset ; Tampere : LYKE-verkosto, 2013

Schirp, Jochem ; Thiel, Irmgard (Red.): Abenteuer - Ein Weg zur Jugend? Entwicklungsanforderungen und Zukunftsperspektiven der Erlebnispädagogik. Marburg : Verein zur Förderung bewegungs- und sportorientierter Jugendsozialarbeit, 2004. - 458 s.

Segal, David; Harper, Nevin; Rose, Kathryn: Nature-Based Therapy: A Practitioner's Guide to Working Outdoors with Children, Youth, and Families. New Society Publishers, 2019. 287 s.

Smith, Alan : Creative outdoor work with young people. Dorset : Russell House Publishing Ltd, 1994. - 165 s.

Smith, Tom ; Allison, Peter: Outdoor experiential leadership. Scenarios describing incidents, dilemmas, and opportunities. Wisconsin, USA : Raccoon Institute Publications, 2006. - 370 s.

Sookermany, Anders McD ; Eriksen, Jørgen W.: Veglederen. Et festskrift til Nils Faarlund. Oslo : GAN Aschehoug, 2007. - 334 s.

Suoranta, Juha (toim.) : Nuorisotyöstä seikkailukasvatukseen. Professori Matti Telemäen juhlakirja. Tampere : TAJU Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, 1999. - 222 s.

Telemäki, Matti : Taitava nuorisokasvattaja. Suomalainen nuorisotyö 1940-luvulta tähän päivään tekijöidensä kokemana : The skilful youth educationist. Finnish youth work from the 1940s to the present day. Experiences from those in the field. Kajaani : Oulun yliopisto. Kajaanin kehittämiskeskus. Aikuiskoulutus, 1999. - 169 s. (Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. Sarja A: Tutkimuksia 19/1999. Series A: Research Reports 19/1999)

Telemäki, Matti : Johdatus seikkailukasvatuksen teoriaan. Kajaani : Oulun yliopisto. Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja, 1998. - 98 s. (Opetusmonisteita ja selosteita ; 11/1998)

Telemäki, Matti ; Bowles, Steve: Seikkailukasvatuksen teoria ja käytäntö. Osa I. On the theory and practice of outdoor adventure education. Part I. Kajaani : Oulun yliopisto. Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja, 2001. - 110 s. (Sarja B: Opetusmonisteita ja selosteita ; 15/2001)

Turvallinen (?) Seikkailu. Hki : Lastensuojelun keskusliitto, 1996. (Seikkailuturvallisuusprojekti)

Wahlström, Riitta : Eheyttävä luonto. Miten luonto kuntouttaa. Espoo : Kustannus Oy Michael Kirjat, 2006. - 160 s. 

Vainiola, Timo (koonnut) : Tarinoita koostumisesta... Raportti toiminnallisten menetelmien käytöstä Helsingin kaupungin Sosiaaliviraston Yhteispalveluosaston lasten sijaishuoltotoimiston lastensuojelulaitoksissa. [Helsinki] : Helsingin kaupunki. Sosiaalivirasto, [2000]. - 44 s.

Van Matre, Steve: Maakasvatus... Uusi alku / Helsinki : Rakennusalan kustantajat, 1998

Widenius, Suvi: Mistä on hyvä seikkailukasvatus tehty? Suomalaisen seikkailukasvatuksen tunnuspiirteiden ja arvojen määrittäminen laadukkaan toiminnan kuvaajiksi. Helsinki : Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2017. - 90 s. (Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö. [Julkaisija: Suomen nuorisokeskukset. Seikkailukasvatus.fi] Myös verkkojulkaisuna.
Linkki:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201703143237

Williams, Andy ; Tucker-Welton, Nicola (eds.): Landscape, Youth and Outdoor Education: What are we doing? What should we be doing? European seminar proceedings. Wales, UK : EOE-  European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning, 2008. - 300 s.

Virtanen, Veli-Matti: Korkeita vuoria ja suuria kokemuksia. Seikkailutoimintaa perhe- ja ryhmäkuntoutuksessa [Yläne] : Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, 2011. - 77 s.

 

ARTIKKELEITA

Ali-Melkkilä, Sirpa: Seikkailukasvatusta ympäristön mukaan : NUORISOTYÖ 2015:4 s. 37-39

Kujala, Jari: Ensiaskeleet myönteiseen tunnistamiseen seikkailukasvatuksen keinoin. - Teoksessa: Häkli, Jouni ; Kallio, Kirsi Pauliina; Korkiamäki, Riikka (toim.): Myönteinen tunnistaminen.  Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2015. Myös verkkojulkaisuna
Linkki: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/myonteinen_tunnist…
Haaksiluoto, Timo: Seikkailukasvatus nuoriso-ohjaajan välineenä - poimintoja ja pohdintaa työuralta.  - Teoksessa Leminaho, Lea ; Ylipartanen, Tuomo (toim.): Pohjoisen korkeakoulualueen yhteisöpedagogit toimialojensa asiantuntijoina.  Helsinki : Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2010

Lempinen, Juho: Nuorten arki hallintaan seikkailukasvatuksella. - Teoksessa
Hämäläinen, Juha ; Nivala, Elina (toim.): Sosiaalipedagoginen aikakauskirja. Vuosikirja 2010. 11.vuosikerta.  Kuopio : Suomen sosiaalipedagoginen seura ry., 2010

Osallisuutta ilman seiniä [Teemanumero] [Artikkeli] : YMPÄRISTÖKASVATUS TEEMA 2017 s. 3-46

Pulkamo, Hannele : Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka nuorisotyössä: vallan väline vai osallisuuden ja sosiaalisen vahvistamisen menetelmä? - Teoksessa Hoikkala, Tommi ; Sell, Anna (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2007. -  (Julkaisuja ; 76)

Runnakko, Tuomas: Seikkailukasvatus menetelmänä. - Teoksessa Leminaho, Lea ; Ylipartanen, Tuomo (toim.).: Pohjoisen korkeakoulualueen yhteisöpedagogit toimialojensa asiantuntijoina. Helsinki : Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2010

Aiheesta muualla