Uutuudet

Kirjastoon hankittuja uutuuskirjoja pääsee tarkastelemaan reaaliaikaisesti täällä.

 

Uutuusluettelo 2/2018 (20.3.–27.6.18)

Psykologia

Aaltola, Elisa; Keto, Sami: Empatia : myötäelämisen tiede. Helsinki : Into, 2018. - 330 s.

Clark, Andrew E. [et al.]: The origins of happiness : the science of well-being over the life course. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2017. - 325 s.

Myllyviita, Katja: Tunne tunteesi. Helsinki : Duodecim, 2016. - 255 s. (Onni)

Núñez Pereira, Cristina ; Valcárcel, Rafael R.: Tunnehetket : ilman tunteitasi et olisi sinä. Jyväskylä : PS-kustannus, 2018. - 92 s.

Núñez Pereira, Cristina ; Valcárcel, Rafael R.: Tunnehetket : tehtäviä tunnetaitokasvatukseen.  Jyväskylä : PS-kustannus, 2018. - 180 s. .

Ojanen, Markku: Onnellisuuksien oivaltaja : mitä tiede kertoo onnesta? Jyväskylä : PS-kustannus, 2018. - 334 s.


Sosiologia

Eerola, Petteri ; Pirskanen, Henna (toim.): Perhe ja tunteet. Helsinki : Gaudeamus, 2018. - 390 s.

Eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportti [www-tuloste]. Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 2018. - 90 s. (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja ; 1/2018)

Isoniemi, Henna: European Country Clusters of Transition to Adulthood [Elektroninen aineisto].Turku, 2017. - 171 s. (Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B, Humaniora ; Osa 431)

Diss.: University of Turku. Faculty of Social Sciences. Department of Social Research. Social Policy

Rannikko, Anni: Kamppailua kunnioituksesta : vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset. Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2018. - 175 s.

(Julkaisuja ; 201.) Diss.: Itä-Suomen yliopisto, yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta, sosiologia. Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 5 osajulkaisua.


Politiikka. Osallistuminen

Franc, Renata ; Pollock, Gary; Pilkington, Hilary (eds.): Understanding youth participation across Europe : from survey to ethnography. London : Palgrave Macmillan, 2018. - 340 s.

Kuhalampi, Anja ; Laakso, Hilkka (toim.): Tässä mä olen : tuloksia ja kokemuksia Mun juttu - meidän tulevaisuus -hankkeen toiminnasta Lappeenranta : Lappeenrannan teknillinen yliopisto, [2017]. - 160 s. (Tutkimusraportit - Research Reports ; 72)
 

Työ. Työllisyys

Fergusson, Ross: Young people, welfare and crime : governing non-participation. Bristol : Policy Press, 2017. - 286 s.

Suoranta, Anu ; Leinikki, Sikke (toim.): Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta : mikä on työn ja toimeentulon tulevaisuus? Tampere : Vastapaino, 2018. - 178 s.


Kulutus

Kylkilahti, Eliisa: Kulttuurista peliä palveluissa [Elektroninen aineisto] : kuluttajataktiikoiden ja nuorten toimija-asemien esitysteoreettinen tarkastelu. Helsinki : Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, taloustieteen laitos Taloustieteen osasto / Väitöskirja 2018


Nuorisorikollisuus

Loeber, Rolf [et al.] (ed.): Tomorrow's criminals : the development of child delinquency and effective interventions.  Abingdon : Routledge, 2016. - 371 s.


Lastensuojelu. Nuortenhuolto

Näätänen, Ari-Matti ; Londén, Piia: Sosiaalibarometri 2018 : Kuinka kehittää toimeentuloturvajärjestelmää? Perustoimeentulotuen Kela-siirto: Tehtävä suoritettu? Toteutuvatko sote-uudistuksen tavoitteet? Helsinki : SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, 2018. - 133 s.

Moisio, Jenni: Kohtaamisia retkillä : osallisuus ja yhteisöllisyys lastenkotien retkitoiminnassa. Helsinki : Nuorisotutkimusseura, 2018. - 88 s. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Romakkaniemi, Marjo ; Lindh, Jari ; Laitinen, Merja: Nuorten aikuisten osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus Lapissa. Helsinki : KELA, 2018. - 127 s. (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia ; 147)

Suomi 100 "yhdessä". 100 nuorta kehittäjää. Nuorten terveiset psykososiaalisen tuen palvelupakettiin [www-tuloste] / Työryhmä: Liisa Björklund, Ulla Nord, Tom Tarvainen. Me-säätiö, [2018]. - 23 s.


Asuminen

Olisinpa kotona. Opas nuorten asumisen tukemiseen osana monialaista ennaltaehkäisevää yhteistyötä. Koonnut: Sanna-Mari Jokinen. Helsinki : Nuorisoasuntoliitto ry, [2018]. - 50 s.

Homma himaan - manuaali. Opas nuoren onnistuneeseen ja antoisaan työskentelyyn asuinyhteisössä. Kirjoittajat: Ella Lautaniemi ja Martta Pirttioja. Helsinki, 2018.  (Vuosisadan rakentajat -ideakilpailu).


Kasvatus. Koulutus

Aarnio, Kia ; Kylmä, Jari; Solantaus, Tytti; Rotkirch, Anna: Sateenkaariperheiden vanhemmat : kokemuksia lasten hyvinvoinnista, perhesuhteista ja tuen saannista. Helsinki : Väestöliitto, 2018. - 187 s. (Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja. D ; 63/2018)

Devlin, Maurice ; Kristensen, Soren; Krzaklewska, Eva; Nico, Magda: Learning mobility, social inclusion and non-formal education. Access, processes and outcomes. Strasbourg : Council of Europe. European Commission, 2017. - 202 s. (Youth Knowledge ; #22)

Hästbacka, Noora: Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen : tapaustutkimus Aseman Lapset ry:n K-0 -hankkeesta. Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2018. - 90 s. (Julkaisuja ; 202)

Pekkarinen, Elina ; Myllyniemi, Sami (toim.): Opin polut ja pientareet : Nuorisobarometri 2017.  Helsinki : Valtion nuorisoneuvosto ; Nuorisotutkimusseura ; Nuorisotutkimusverkosto ; Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2018. - 212 s. (Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ; 58 ) ( Julkaisuja ;  200)

Pirttiniemi, Juhani ; Kasurinen, Helena; Kettunen, Jaana; Merimaa, Erkki; Vuorinen, Raimo (toim.) Opo 2 : opinto-ohjaajan käsikirja. Helsinki : Opetushallitus, 2018. - 187 s. (Oppaat ja käsikirjat / Opetushallitus ; 2018:1)


Monikulttuurisuus. Globaalikasvatus

Georgescu, Mara (ed.): T-KIT 4. Intercultural Learning. 2nd edition.  Strasbourg : Council of Europe, 2018. - 121 s. (The training kits series)

Jalonen, Riikka ; Heinonen, Laura: Kaikki mukana? Yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön.  Koordinaatti, Oulun kaupunki, 2018. - 88 s.
 

Nuorisotyö

Halonen, Katri (toim.): Innosta nuori, Innosta kollega, Jaa innostusta : Pakallinen innostusta nuorten kanssa työskentelyyn [Oppimateriaali]. Helsinki : Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017. - 39 korttia. (Erillisjulkaisut) Creative and Inclusive Finland (CIF) -hanke

Keen, Ellie (ed.): T-KIT 13. Sustainability and youth work. Strasbourg : Council of Europe, 2018. - 118 s. (The training kits series)

Korsoff, Elisa: Kirjastoissa tehtävä nuorisotyö. [Mikkeli] : Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018. - 114 s. (Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma (ylempi AMK). Opinnäytetyö)

Malm, Karla: "Kadulla me ollaan niiden nuorten paikoilla". Raidenuorisotyö julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2018. - 123 s. (Julkaisuja, Kenttä ; 205)

Nico, Magda ; Taru, Martin; Potocnik, Dunja; Salikau, Andrei (eds.): Needles in haystacks. Finding a way forward for cross-sectoral youth policy.  Strasbourg : Council of Europe. European Commission, 2017. - 265 s. (Youth Knowledge ; #21)


Järjestöt. Kansalaistoiminta

Rahkonen, Juho: Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa. Tutkimusraportti [Elektroninen aineisto]. [Helsinki] : Kansalaisareena. Taloustutkimus Oy, 2018. - 28 s.

Oosi, Olli ; Lehti, Susanna; Kortelainen, Jeremias: Järjestöavustusten kohdentuminen julkisen sektorin rajapintaan [Elektroninen aineisto]. Helsinki : Sosiaali- terveysministeriö, 2018. - 82 s. (Raportteja ja muistioita ; 9/2018)


Päihteet. Tupakka

Kolehmainen, Marjo ; Kuivakangas, Johanna (toim.): Sitä samaa(ko)? : päihdekasvatuksen soundcheck. Helsinki : Humanistinen ammattikorkeakoulu, [2018]. - 145 s. (Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja ; 53)


Seksuaalikasvatus

Ikonen, Riikka ; Halme, Nina: Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja väkivalta [Elektroninen aineisto] : Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia. Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018. - 8 s. (Tutkimuksesta tiiviisti ; 6)


Taide. Teatteri

Avaimia omaan polkuun [Elektroninen aineisto] : taidetoiminta nuorten elämäntaitojen tukena. Helsinki : Lasten ja nuorten säätiö, 2018. - 75 s.

Iso-Aho, Juha ; Lindholm, Arto (toim.): Vapaaehtoistyö nuorten syrjäytymisriskin vähentäjänä [Elektroninen aineisto] : Festaripörssi-hankkeen analysointi ja johtopäätökset. Helsinki : Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018. - 96 s. (Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja ; 52)

Sirkia, Sid ; Elfström, Tom: Skeitti-Suomi : rullalautailun tarina. Helsinki : Into, [2018]. - 133 s.