Ilmari Rinteen kokoelma

ILMARI RINNE

Ilmari Rinne (1909–1993) oli ensimmäinen suomalainen kunnallinen, kokopäiväinen nuorisotyöntekijä; hän toimi laajasti koko nuorisotyön kirjon parissa. Rinne vaikutti elämänsä aikana useissa nuorisoliikkeissä, joista mainittavimpina Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys, partioliike ja setlementtitoiminta. Sota-aikana Rinne toimi myös Nuorten Talkoiden vetäjänä Turussa.

1946 Rinne valittiin Hausjärvelle Suomen ensimmäiseksi kokopäiväiseksi kunnalliseksi nuorisotyöntekijäksi, missä toimessa hän työskenteli vuoteen 1950 asti. Opetusministeriön nuorisoasian matka-asiamies Rinne oli noin vuoteen 1948 asti. Hän toimi myös nuoriso- ja kulttuurisihteerin tehtävissä Hausjärvellä, Kouvolassa ja Ulvilassa 1950–70-luvuilla. Eläkkeelle jäätyään vuonna 1974 Rinne perusti Turun setlementin Aurala-killan.

Nuorisotyön lisäksi Ilmari Rinne oli kiinnostunut murre- ja perinnetoiminnasta. Hän toimi Turkuseuran murrejaostossa ja murrekerhossa, sekä oli mukana tekemässä Turun murteen sanakirjaa. Hän vaikutti elämänsä aikana myös kotiseutuyhdistyksissä ja kotiseutumuseoiden perustajana muun muassa Hausjärvellä ja Munnuisissa.

Ilmari Rinne keräsi lähes koko elämänsä ajan nuorisotyöhön liittyvää kirjallisuutta, valokuvia, esineistöä ja muuta aineistoa. Kokoelma koostuu hänen Turun nuorisoasiainkeskukselle ja tätä kautta Nuorisotyön tallentamiskeskus Nuoperille lahjoittamastaan materiaalista.

Kuva Ilmari Rinteestä
Ilmari Rinne kokoelmiensa keskellä.
Nuorisoperinteen keskusarkisto.

1. ILMARI RINNE 
2. NUORISOTYÖ 
3. RAITTIUSTYÖ 
4. KRISTILLINEN NUORISOTYÖ 
5. POLIITTISET NUORISOJÄRJESTÖT 
6. RETKEILY, LEIRIT JA KERHOT 
7. ULKOMAAT 
8. KASVATUS JA OPETUS 
9. NUORISOTUTKIMUS 
10. NUORTEN TALKOOT 
11. LAULUKIRJAT 
12. MUUT  
 

ILMARI RINNE

Käsi kädessä 1909–1993. Kooste Ilmari Rinteen elämäntyöstä. Toimittaneet Osmo Lahti, Veikko Nurmi ja Unto Hakala. Turku, 1993. 484 s.

 

NUORISOTYÖ

Ehdollisesti tuomitun nuoren rikoksentekijän valvontaopas. Neljäs uusittu painos. Helsinki: Nuorisonvalvonnan keskustoimisto, 1966. 16 s.

Halme, Aino: Maskun kunnan nuorisotyö 45 vuotta. 6 s.

Kallioniemi, Jouni: Turku ja nuoret. Turun kaupungin nuorisotoimen ja turkulaisen nuorison tarina. Turku: Turun kaupungin nuorisolautakunta, 1993. 120 s. ISBN 951-9262-73-3.

Korhonen, Anu: "Et nuoret otettais niinku enempi huomioon." Katsaus Raision kaupungin nuorisolautakunnan 35-vuotiseen toimintaan 1956-1991. Raisio: Raision kaupungin nuorisolautakunta, 1991. 11 s.

Kärkkäinen, Timo: Helsingin ja kuntien väliportaalla. Turun ja Porin läänin nuorisolautakunnan vuodet 1976-1997. Turku: Länsi-Suomen lääninhallituksen julkaisut 2/97, 1998. 218 s. ISSN 145-5336. ISBN 951-53-1624-3.

Luettelo lastensuojelu- ja nuorisonhuoltotyötä tekevistä yhdistyksistä. Suomen lastensuojelun ja nuorisonhuollon keskusliiton julkaisuja N:o 4. Helsinki, 1946. 37 s.

Neljäs pohjoismainen lastensuojelukongressi Helsingissä 7.-10.VII.1930. III kongressikertomus. Toimittanut J. H. Tunkelo. Helsinki: Pohjoismainen lasten- ja nuorisonsuojeluyhtymä, 1932. 198 s.

Nuorisopolitiikkaa 70-luvulla. Helsinki: Valtion nuorisotyölautakunta, 1970. 27 s.

Nuorisotyöntekijä 2-4/1977, 1-4/1978. Nuorisotyöntekijäin liitto ry.

Nuorten liitto. Suomen Nuorison Liiton vuosikirja N:o 46. Helsinki: Suomen Nuorison Liitto r.y., 1953. 261 s.

Nuorten liitto. Suomen Nuorison liiton vuosikirja N:o 53. Helsinki: Suomen Nuorison Liitto r.y., 1960. 273 s.

Salon kaupungin nuorisotoimi. Salo, 2001. 23 s.

Simonen, Seppo: Maatalouskerholiitto 1928-1953. Helsinki: Maatalouskerholiitto ry., 1953. 239 s.

Suomen Lastensuojelun ja Nuorisonhuollon Keskusliitto. Toimintakertomus vuodelta 1946. Finlands Centralförbund för Barnskydd och Ungdomsvård. Verksamhetsberättelse för år 1946. Helsinki: Suomen Lastensuojelun ja Nuorisonhuollon Keskusliitto, 1947. 20 + 20 s.

Suomen nuorisotyön järjestelmä ja nuorisojärjestöt. Helsinki: Valtioneuvoston kirjapaino, 1951. 117 s.

Suomen nuorisotyön järjestelmä ja nuorisojärjestöt. Helsinki: Valtioneuvoston kirjapaino, 1952. 120 s.

Sylvander, Kurt-Erik: Ungdom på frammarsch. Finlands svenska skolungdomsförbund under ett kvartssekel. Helsingfors: Söderströms, 1945. 242 s.

Tavaila, Aatos: Young Farmer´s Club Work (4-h club work). Educates Finnish youth. Helsinki: Maatalouskerholiitto, 1960. 40 s.

Tavaila, Aatos: 4-h työn viittatiellä. Helsinki: Maatalouskerholiitto, 1961. 11 s.

Toukola. Työkeskusten elämää. Kuvin ja sanoin Itä-Toukolaa. Toimittaja Ilmari Rinne. Turku, 1986. 56 s.

Vapaa-aikamme. Helsinki: Helsingin kaupungin nuorisotoimisto, 1953. 64 s.

Youth services and organizations in Finland. Helsinki: Valtioneuvoston kirjapaino, 1954. 74 s.

 

RAITTIUSTYÖ

Fyhr, Ensio, Kuoppala, Erkki: Raittiuslautakuntatyö. Helsinki: Tammi, 1955. 123 s.

Raitis Nuoriso VI. Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton vuosikirja. Vammala: Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto, 1939. 75 s.

Raitis Nuoriso VII. Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton vuosikirja. Vammala: Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto, 1942. 108 s.

Raitis Nuoriso VIII. Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton vuosikirja. Vammala: Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto, 1944. 94 s.

Raitis Nuoriso IX. Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton vuosikirja. Vammala: Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto, 1945. 116 s.

Raitis Nuoriso X. Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton vuosikirja. Vammala: Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto, 1946. 157 s.

Raitis Nuoriso XII. Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton vuosikirja. Vammala: Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto, 1950. 160 s.

Raitis Nuoriso XIII. Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton vuosikirja. Vammala: Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto, 1952. 141 s.

Raitis Nuoriso XIV. Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton vuosikirja. Vammala: Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto, 1953. 155 s.

Raitis Nuoriso XV. Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton vuosikirja. Vammala: Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto, 1954. 77 s.

Raitis Nuoriso XVI. Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton vuosikirja. Vammala: Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto, 1955. 115 s.

Raitis Nuoriso XVII. Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton vuosikirja. Vammala: Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto, 1957. 106 s.

Raitis Nuoriso XIX. Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton vuosikirja. Vammala: Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto, 1958. 103 s.

Raitis Nuoriso 1960. Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton vuosikirja. Vammala: Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto, 1960. 149 s.

Raitis Nuoriso 1961. Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton vuosikirja. Vammala: Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto, 1961. 115 s.

Raitis Nuoriso 1962. Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton vuosikirja. Vammala: Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto, 1962. 111 s.

Raitis Nuoriso 1964. Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton vuosikirja. Vammala: Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto, 1964. 130 s.

Raittiuskasvatuksen kentältä. Kokemuksia ja toimintavälähdyksiä Suomen opettajain raittiusliiton työsaralta 1906-1956. Toimittanut Irja Kuusijärvi.Vammala: Suomen Opettajain Raittiusliitto, 1956. 183 s.

Raittiustyön kentältä. Tiedotuslehti. N:ot 3-5/1971, 1/1972, 6/1972 ja 5/1973. Helsingin kaupungin raittiuslautakunta.

 

KRISTILLINEN NUORISOTYÖ

Aurola, Verner J.: NMKY-liike kristillisen nuorisoliikkeemme esitaistelijana. Helsinki: Suomen NMKY:n liitto, 1941. 147 s.

Elämänkutsumuksen edessä. Muistokirja kansakoulusta pääseville. Suomen kristillisen opettajaliiton julkaisuja I. Helsinki: WSOY, 1941. 62 s.

Gulin, E. G., Salomies, Ilmari: Nuoruuden kultaiset vuodet. Helsinki: Otava, 1948. 141 s.

Kallio, J. E.: Kirkko ja nuoriso. Turku: Kirjapaino Polytypos, 1918. 191 s.

Muistakaa entisiä päiviä! Suomen Lutherilaisen Evankeliumiyhdistyksen Nuorisoliiton 25-vuotisjulkaisu. Helsinki: Suomen Lutherilainen evankeliumiyhdistys, 1931. 142 s.

Pojasta mieheksi. Kristillisen poika-, nuorukais- ja miestyön käsikirja. Helsinki: WSOY, 1944. 270 s.

Pyhällä tiellä. Turun Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen 40-vuotisjuhlajulkaisu. Turku: Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys, 1933. 64 s.

Seppänen, Eeva-Liisa: Suomen setlementtiliikkeen nuorisotyö. Helsinki: Kristillis-yhteiskunnallinen Työkeskusliitto r.y., 1964. 70 s.

Sormunen, Tapio: Seurakuntapojan kirja. Lahti: Lahden seurakunnan pojat, 1954. 124 s.

Tunkelo, J. H., Louhivuori, Verneri, Törnwall, Bertel: Kristillinen nuorisotyö. Sielutieteellisiä ja käytännöllisiä ohjeita. Porvoo: WSOY, 1920. 207 s.

Uudistuva nuoruus. Turun NMKY:n 60-vuotisjuhlajulkaisu. Turku, 1953. 63 s.

 

POLIITTISET NUORISOJÄRJESTÖT

Nuori oikeisto 25. Helsinki: Kokoomuksen nuorten liiton julkaisuja, 1952. 232 s.

Suomen nuorison ja rauhan puolesta. SDNL ja SDPL 5-vuotisjuhlajulkaisu. Pori: Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto, 1950. 127 s.

Työläisnuoriso ja yhteiskunta. Suomen Sosiaalidemokraattisen Nuorisoliiton 50-vuotisen toiminnan juhlajulkaisu. Helsinki: Tammi, 1956. 145 s.

Työn Nuorten Taival 1906-1951. Helsinki: Suomen Sosiaalidemokraattinen nuorisoliitto r.y., 1951. 184 s.

 

RETKEILY, LEIRIT JA KERHOT

Carpelan, J.: Erämiehen aapinen I. Erämaan vaarat ja niiden torjuminen. Helsinki: Otava, 1945. 113 s.

Collan, Aino: Partiotyttöjen opas. 3., uusittu painos. Arvi A. Karisto Osakeyhtiö, 1929. 517 s.

"Du har ett liv..." Program för ungdomsklubbar. Helsingfors: Helsingfors stads nykterhetsnämnd, 1954. 49 s.

Jensen, Stig: Vid lägerbålet. Stockholm: Lindqvists Förlag, 1945. 160 s.

Kerhonjohtaja 2/1937 - 9/1945. Suomen työkeskusten kerholiitto.

Kesäisiä leikkejä nuorisolle. Ajanvietettä N:o 3. Toimittanut Nuorisoseuralainen. Kuopio: U. W. Telén & C:o, 1908. 43 s.

Kilpailuja ja kilpatehtäviä. Kerhoja, vartioita ja muita nuorisoryhmiä varten. Suomen Työkeskusten Kerholiiton julkaisu N:o 1. Helsinki: Suomen Työkeskusten Kerholiitto, 1940. 65 s.

Kilpaotteluja kansanjuhliin. Ajanvietettä N:o 5. Kuopio: U. W. Telén & C:o, 1909. 46 s.

Kilpatehtäviä nuorisokerhoja varten. Työkeskusnuorten julkaisu N:o 1. Tampere: Työkeskusnuoret, 1949. 63 s.

Korpi, Kaarina, Kiviranta, Eero: Seuratalojen somistelu. Helsinki: Valistus, 1950. 70 s.

Kulttuurikilpailuja järjestämään. Ohjeita kulttuurikilpailujen järjestäjille ja kilpailutuomareille. Helsinki: Valtioneuvoston kirjapaino, 1951. 37 s.

Nummelin, Matti: Kunnallisen nuorisotyön leiriopas. Turku: Turun ja Porin läänin nuorisotyölautakunta, 1961. 92 s.

Peltoniemi, U.: Opintokerho-opas. Opintotoiminnan Keskusliiton julkaisu n:o 10. Helsinki: Opintotoiminnan Keskusliitto, 1964. 83 s.

Pihkala, Lauri: Suomen miehen kuntokurssi. Helsinki: Otava, 1943. 70 s.

Retkeilyn opas. Helsinki: WSOY, 1937. 329 s.

Suuronen, Kerttu: Annin kummitus ja satumetsän arvoitus. Lasten näytelmiä. Helsinki: WSOY, 1946. 66 s.

Tapio, Pentti: Leikkikirja. Tampere: Kuva ja sana, 1946. 79 s.

Teinin kirja. Toimittanut Lauri Pautola. Helsinki: Otava, 1945. 179 s.

Ulkoilupelejä. Propaganda-aseveljet r.y. 77 s.

Valittuja seuraleikkejä nuorisolle. Ajanvietettä N:o 2. Kuopio: U. V. Telén & C:o, 1907. 41 s.

Vapaan harrastustoiminnan käsikirja. Helsinki: Otava, 1946. 455 s.

Yli-Luoma, Eero: Kultainen merkki ja prinssin kepponen. Lasten näytelmiä. Helsinki: WSOY, 1946. 67 s.

111 tietokilpailua. Koonnut Erkki Sorakuru. Propaganda-aseveljet r.y. 68 s.

150 kilpatehtävää älykkyyden, muistin, keskityskyvyn, havaintokyvyn, tietojen, näppäryyden, kätevyyden ja ruumiinkunnon kehittämiseksi. Kerhoja, vartioita ja muita nuorisoryhmiä varten. Tampere: Suomen työkeskusten kerholiitto, 1938. 60 s.

 

ULKOMAAT

International Youth Hostel Handbook 1954. Copenhagen: International Youth Hostel Federation, 1954. 144 s.

Jugendherbergen. Herausgeber und verlag Deutsches Jugendherbergswerk detmold. 158 s.

Jugend in Freiheit und Verantwortung. Der Deutsche Bundesjugendplan. Bad Godesberg: Voggenreiter Verlag, 1961. 389 s.

Kysymyksiä ja vastauksia DDRn nuorison elämästä. Saksan vapaan nuoriso-järjestön keskusneuvosto. 80 s.

Oursler, Fulton, Oursler, Will: Poikien kaupunki ja isä Flanagan. Helsinki: WSOY, 1952. 373 s.

Våra sociala förmåner 1963-1964. Stockholm: Framtiden, 1964. 61 s.

Väänänen, Oskari: Nuoriso aseissa. Maanpuolustuskasvatus Euroopan eri maissa. Jyväskylä: Gummerus, 1941. 283 s.

 

KASVATUS JA OPETUS

Comenius, Johan Amos: Suuri opetusoppi. Porvoo: WSOY, 1928. 406 s.

Hollo, Juho: Kasvatuksen teoria. Johdantoa yleiseen kasvatusoppiin. Helsinki: WSOY, 1949. 134 s.

Juhlakirja professori J. A. Hollon 70-vuotispäiväksi 17. 1. 1955. Kasvatusopillinen aikakauskirja XCIV 1957 ja XCV 1958. Suomen Kasvatusopillinen Yhdistys, 1955. 120+224+254 s.

Kaljunen, Aatto, Huuskonen, Aarne, Lehtomaa, Heikki: Nuorten yhteiskuntaopas. Helsinki: WSOY, 1939. 156 s.

Kasvatus ja koulu. Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun ja Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen kasvatusopillinen aikakauskirja. 41. vuosikerta. N:o 4/1955.

Kasvatus ja koulu. Kasvatusopillinen aikakauskirja. N:o 1-2. Helsinki: Suomen kasvatusopillinen yhdistys, 1964. 113 s.

Koskenniemi, Matti: Sosiaalinen kasvatus koulussa. Helsinki: Otava, 1952. 373 s.

Lehmusto, Heikki: Snellman kasvatusopillisena ajattelijana. Jyväskylä: Gummerus, 1926. 209 s.

Lilius, Albert: Kouluiän sielunelämä nykyaikaisten tutkimusten mukaan. Porvoo: WSOY, 1934. 259 s.

Locke, John: Muutamia mietteitä kasvatuksesta. Filosofinen kirjasto V. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 91. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1914. 363 s. (varastossa)

Marden, Swett: Luja luonne on suuri voima. Helsinki: Otava, 1918. 64 s.

Müller-Freienfels, Richard: Lapsuus ja nuoruus. Kasvavan ihmisen luontuminen ja kehitys. Helsinki: WSOY, 1954. 357 s.

Nuorison käytös. Kotikasvatusyhdistyksen kotiopintokirja VII. Helsinki: Kotikasvatusyhdistys r.y., 1924. 167 s.

Perhekasvatuskursseja toteuttamaan. Suunnitteluohjeita ja ohjelmaehdotuksia kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuorisotyöntekijöille. Laatinut Esa Rintasaari. Vammala: Väestöliitto, kansalaiskasvatuksen keskus, 1963. 42 s.

Perhekasvatusta tehostamaan. Esitelmiä nuorisolle sukupuolikysymyksestä. Helsinki: Valtioneuvoston kirjapaino, 1949. 136 s.

Reiche, Fr.: Neuvonantaja nuorisolle matkalla läpi elämän. Oppilauseita klassillisten kirjailijain teoksista ihmisen siveelliseksi jalostamiseksi. Helsinki: G. W. Eklund, 1904. 187 s.

Ruskin, John: Luonto ja ihminen. Poimintoja eri teoksista. Porvoo: WSOY, 1911. 194 s.

Russell, Bertrand: Kasvatus ja elämäntaito. Porvoo: WSOY, 1930. 218 s. (varastossa)

Salo, Aukusti: Suomalaisen kasvatuksen peruskysymyksiä, II osa. Helsinki: Otava, 1947. 615 s.

Salomaa, J. E.: Yleinen kasvatusoppi. Helsinki: WSOY, 1943. 266 s.

Soininen, Mikael: Opetusoppi I. Helsinki: Otava, 1931. 179 s.

Soininen, Mikael: Opetusoppi II. Helsinki: Otava, 1929. 179 s.

Sully, James: Opettajan sielutieteen-käsikirja, II osa. Helsinki: Kansanvalistusseura, 1912. 633 s. (varastossa)

Vapaavuori, Urho: Puhekasvatusta kohentamaan. Viitteitä opettajille, nuorisonohjaajille ja muille alan harrastajille. Helsinki: Osakeyhtiö Valistus, 1953. 51 s.

Virkkunen, Heimer: Keskustelukysymyksiä. Helsinki: WSOY, 1930. 59 s.

Wegener, Hans: Nuoren miehen kunnia. Sukuelämä raittiiksi N:o 8. Helsinki: Edistysseurojen kustannusosakeyhtiö, 1918. 118 s.

Äkäpussi: Huoneenpeili. Saarnoja huonoista tavoista. Porvoo: WSOY, 1926. 90 s.

 

NUORISOTUTKIMUS

Björkqvist, S.-E., Sandell, B., Valkama, M.: Raision nuorisotutkimus 1971. Tutkimus 13-19-vuotiaiden elinoloista, mielipiteistä, harrastuksista ja päihteiden käytöstä. Raisio: Raision kauppala, raittius- ja nuorisolautakunnat, 1972. 99 s.

Helanko, R.: Turun poikasakit. Sosiologinen tutkimus 9-16-vuotiaiden poikien spontaanisista ryhmistä vv. 1944-51. Turku: Turun yliopisto, 1953. 260 s.

Pentikäinen, Kirsti: Tutkimus Salon nuorison työolosuhteista ja ammattitoiveista. 65 s. (varastossa)

Valtakunnallinen nuorisotutkimus. Selvitys nuorten alueellisesta sijoittumisesta, koulutus- ja työmahdollisuuksista sekä näihin kohdistuvista ennusteista. Valtion nuorisotyölautakunnan julkaisu No 23. Laatinut valtiotieteen maisteri Ritva Aalto. Helsinki: Valtion nuorisotyölautakunta, 1967. 60 s.

Valtakunnallinen nuorisotutkimus. Kuntien suorittama nuorisotyö sekä eräät kaupalliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet kuntien alueella vuonna 1965. Valtion nuorisotyölautakunnan julkaisu No 24. Laatinut valtiotieteen maisteri Ritva Aalto. Helsinki: Valtion nuorisotyölautakunta, 1967. 90 s.

Valtakunnallinen nuorisotutkimus. Kansakoulujen nuorisotyö. Valtion nuorisotyölautakunnan julkaisu No 25. Laatinut valtiotieteen maisteri Ritva Aalto. Helsinki: Valtion nuorisotyölautakunta, 1968. 31 s.

Valtakunnallinen nuorisotutkimus. Järjestöjen nuorisotyö vuonna 1965. Valtion nuorisotyölautakunnan julkaisu No 28. Laatinut valtiotieteen maisteri Ritva Aalto. Helsinki: Valtion nuorisotyölautakunta, 1968. 74 s.

 

NUORTEN TALKOOT

Kansa talkoissa. Talkootoimintaa esittelevä kuvateos. Helsinki: Otava, 1943. 158 s.

Nuoren ahertajan päiväkirja 1947. Kouluhallitus ja nuorten talkoot, 1947. 47 s.

Nuoren ahertajan päiväkirja 1948. Kouluhallitus ja nuorten talkoot, 1948. 48 s.

Nuoren väen talkookirja 1943. Porvoo: Nuorten talkoot, 1943. 64 s.

Nuorten talkoojohtajan käsikirja. Helsinki: Suurtalkoot r.y. Nuorten talkoot, 1943. 59 s.

Nuorten talkoojohtajan käsikirja. Helsinki: Suurtalkoot r.y. Nuorten talkoot, 1944. 79 s.

Nuorten talkoojohtajan käsikirja. Helsinki: Suurtalkoot r.y. Nuorten talkoot, 1945. 39 s.

Nuorten talkoopäällikön muistikirja v. 1944. Helsinki: Suurtalkoot r.y. Nuorten talkoot, 1944. 13 s.

Nuorten talkootyökirja 1945. Porvoo: Kouluhallitus ja nuorten talkoot, 1945. 64 s.

Suomen nuorison talkookirja 1942. Helsinki: Nuorten talkoot, 1942. 62 s.

Talkoopäiväkirja 1942. Helsinki: Nuorten talkoot, 1942. 95 s.

Työ- ja harrastelumuistioni 1946. Porvoo: Kouluhallitus ja nuorten talkoot, 1946. 64 s.

 

LAULUKIRJAT (varastossa)

Barnens Sångbok. Söndagsskolsånger. Helsingfors: Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f., Finlands Svenska Söndagsskolförbund r.f., 1955. 173 s.

Edistysseurojen laulukirja. Helsinki: Edistysseurojen kustannus oy, 1920. 168 s.

Käsi kätehen. Työkeskusväen laulukirja. Heinola: Kristillis-yhteiskunnallinen Työkeskusliitto r.y., 1963. 216 s.

Laulaen eespäin. Helsinki: Sosiaalidemokraattisen Nuorison Keskusliitto, Nuorten Kotkain Keskusliitto, 1962. 203 s.

Laula, tyttö. Helsinki: Suomen Partiotyttöjärjestö, 1948. 239 s.

Laulun siivin. Oulu: Sosiaalidemokraattisen Nuorison Keskusliitto r.y., Nuorten Kotkain Keskusliitto r.y., 1955. 211 s.

Liikeväki laulaa. Helsinki: Suomen Liikeväen liitto r.y., 1947. 107 s.

Pyhäkoulun laulukirja. Kokoelma lauluja ja virsiä pyhäkoululle ja kodille. Toimitti Axel Keihänen. Porvoo: WSOY, 1928. 126 s.

SONR:n laulukirja. Vammala: Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto, 1949, 206 s.

SONR:n laulukirja. Vammala: Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto, 1955, 158 s.

 

MUUT (varastossa)

Juuri Sinulle. Helsinki: Helsingin kaupungin nuorisotoimisto, 1949. 35 s.

Lue, valitse, osallistu. Mikkeli: Nuorisotyölautakunta. 28 s.

Luova toiminta 30 vuotta -juhlakirja. Toimittanut Anna Eloaho. Turku: Luova toiminta, 2002. 85 s.

Natorp, Paul: Johann Heinrich Pestalozzi. Hänen elämänvaiheensa ja elämäntyönsä. Porvoo: WSOY, 1926. 441 s.

Pelastakaa lapset 1/1965. Pelastakaa lapset liiton järjestölehti.

Pignedoli, Sergio: Roma mihi patria. 1950. 93 s.

Raision kaupungin nuorisotoimi. Toimintakertomus 2002. 10 s.

Raision kaupungin nuorisotoimi. Toimintasuunnitelma 2003. 6 s.

Raision kaupunki. Nuorisotoimi 2003. 7 s.

Rautio, Joni: Lasten näytelmiä koulu- ja lastenjuhliin. Seuranäytelmiä 492. Hämeenlinna: Karisto, 1948. 56 s.

Rinne, Ilmari: 1940-46 Auralan nuorisokeskus. 50-vuotisjuhlaesitelmä 23.5.1990. 24 s.

Rymättylän srk:n nuorisokuoron toiminta 70-luvulla. Koonnut kanttori Hilkka Leinonen.

Soine, Valentin: Nuorisorikollisuutemme syistä. Esitelmä läänien nuorisotyölautakuntien edustajien neuvottelupäiviltä. Jyväskylä, 1960. 14 s.

Suojeluvalvojan opas. Suomen lastensuojelun ja nuorisonhuollon keskusliiton julkaisuja N:o 1. Helsinki: Suomen lastensuojelun ja nuorisonhuollon keskusliitto, 1945. 20 s.

Suomen näytelmäkirjailijaliitto r.y:n näytelmäluettelo N:o 9. Helsinki: Suomen näytelmäkirjailijaliitto, 1939. 40 s.

Träff på träff. Finlands svenska ungdomsförbund r.f. 128 s.

Tule mukaan, nuori mikkeliläinen. Mikkeli: Mikkelin kaupungin Nuorisotyötoimikunta, 1949. 24 s.

Vapaa kansansivistystyö XI. Vapaan kansansivistystyön vuosikirja 1963. Helsinki: Otava, 1963. 161 s.

Vartia, Arvo: Kouluhygienia. Helsinki: Otava, 1931. 216 s.

Viidettäsataa mieleenpantavaa neuvoa jokaiselle naiselle ja miehelle. Kokoillut tirehtööri K. N. Allas. Tampere, 1922. 72 s.

Werner Söderström osakeyhtiön ja Kustannusyhtiö Kirjan näytelmät. Selostava luettelo. Helsinki: WSOY, 1935. 96 s.

Wright, G. H. von: Looginen empirismi. Eräs nykyisen filosofian pääsuunta. Otavan kulttuurisarja. Helsinki: Otava, 1945. 187 s.

Aiheesta muualla