Muita kirjalahjoituksia

MUITA KIRJALAHJOITUKSIA

- saatu kirjaston kokoelmiin Nuoperista 
- lahjoittajina  eri tahot, mm. Partiomuseo sekä Unto Parikka
säilytetään kirjaston arkistossa, ovat lainattavissa

Beskow, Natanael: Nuorille mietteitä ja neuvoja muutamissa elämän kysymyksissä. Tampere, 1904, Luukkonen ja kumpp. kustannuksella. (kannet irtoamassa)

Eberly, Donald J.: National Youth Service In The 20th and 21st Centuries

Hämäläinen, Juha, 1980: "Luonnonmukaisen ihmiskasvatuksen aate" J. H. Pestalozzin teoksessa Joutsenlaulu. Filosofian laudaturtutkielma, Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän ylioppilaskunnan julkaisusarja.

Joensuu, Matti - Kailo, Uriel - Kari, Kaarina - Karilas, Yrjö - Liimatainen, Kirsti - Paarma, Oskar - Pautola, Lauri: Suomen nuorten kirja. Agricola-seura, Helsinki, 1956.

Kaasalainen, Hanna: Moninaisia kohtaamisia. Tyttöjen Talon seksuaalikasvatusprojekti. Ecapaino Oy, Lahti, 2001.

Larsson, Hans: Psykologia. Neljännestä painoksesta tekijän luvalla suomensi Emerik Olsoni. Porvoo, WSOY, , 1920.

Lilius, Albert: Lapsuusiän sielunmaisema. Sivistys ja tiede XCVII. WSOY; 1934. 

Lindahl Kent, EXIT, Otava, Keuruu, 2002

Meyer, Emanuele, 1921: Tytöstä naiseksi. Neuvoja nuorille naisille, vaimoille, äideille ja kasvattajille kasvatuksesta ja avioliitosta. Saksankielestä tekijän luvalla suomentaneet Aino ja Aarne Lyytinen. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki.

Montessori, Maria, Lapsen salaisuus, WSOY, 1969, 5. painos

Neljä vuosikymmentä nuorison kansainvälisen vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen lisäämiseksi. Folke Bernadotten muistosäätiö, (1990)

Planeetta maa . Käyttäjän opas. Agenda 21 nuorten silmin. Yhteistyössä Yhdistyneitten Kansakuntien kanssa. 1990-luku.

Puonti, Helena, 1989: Edellytyksiä nuorten toiminnalle. Lautakunnan jäsenen opas. Nuorisotyön Keskus r.y. Etelä-Saimaan Kustannus Oy, Lappeenranta.

Rainio, Kullervo: Käytännön psykologiaa I. Yksilön käyttäytyminen. Porvoo, WSOY, 1957.

Rantalaiho, Kari, 1968: Nuoriso ja yhteiskunta. Kansalaiskasvatuksen Keskuksen julkaisuja n:o 2. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki.

Reima, Vilho, 1945: Nuorison kasvatus. Kasvatuksen aakkosia III. Toinen painos. Kotikasvatusyhdistyksen opintokirja XVII. Kotikasvatusyhdistys r.y., Helsinki. K. F. Puromiehen Kirjapaino O.-Y., Helsinki.

Rosenqvist, Aksel Rafael, 1915: Murrosikä ja kasvatus. Sielutieteellinen ja kokeellis-kasvatusopillinen tutkimus. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki.

Salomaa, Eräs lapsuus ja nuoruus, WSOY, Porvoo, 1954

Savolainen, Heli, 1972: Suomen partiotyttöliikkeen eettiset ja uskonnolliset päämäärät. Laudaturtyö.

Soininen, Mikael: Lyhyt kasvatus- ja opetusoppi. Otava, Helsinki, 1919.

Soppi, Ilmari (toim.): Tuho uhkaa nuoriamme! Tosiasioita huumausaineista. Toinen painos. Sininauhaliitto ry. Pienpainate

Taipale, Huumausainekysymys, WSOY, Porvoo, 1970

Toukomaa, Pertti, 1971: Nuorison muotokuva. Ajankohtaisia kasvatuskysymyksiä 9. Kansalaiskasvatuksen keskus. Karjalan kirjapaino Oy, Lappeenranta.

Vartola, Juha, 1971: Nuorisopoliittinen suunnittelu. Perusmalli kunnallista nuorisopoliittista suunnittelua varten. Kansalaiskasvatuksen keskuksen julkaisuja 7. Karjalan kirjapaino Oy, Lappeenranta.

Yhteiskunnan lasten- ja nuorisonsuojelu. Komiteamietintö n:o 15, 1921. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki, 1921.

Yeung, Anne Birgitta: Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa - ihanteita vai todellisuutta? tutkimus suomalaisten asennoitumisesta ja osallistumisesta vapaaehtoistoimintaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys yty ry. Hakapaino, Helsinki, 2002.

Aiheesta muualla