Naantali-kokoelma

NAANTALI-KOKOELMA

Airisto, Irma: Teinien näytelmiä. Helsinki: WSOY, 1964. 167 s.

Helanko, R.: Vapaan nuorisotyön peruskysymyksiä. Helsinki: WSOY, 1960. 170 s.

Hippakirja. Helsinki: Naisten raittiuskeskus, 1969. 36 s.

Jonsson, Gustav, Thorvall-Falk, Kerstin: Ymmärtäkää meitä. Helsinki: Otava, 1961. 118 s.

Karilas, Yrjö: Suuri ohjelmakirja. Nuorten ohjelmaa kotien, koulujen ja kerhojen tilaisuuksiin. Helsinki: WSOY, 1962. 448 s.

Koskimies, Airi: Leiki ja norjistu. Voimisteluohjelmia lapsille. Helsinki: WSOY, 1953. 116 s.

Leikkien oppimaan. Oppivälineitä ja -materiaalia varhaiskasvatukseen. Ea 79. Helsinki: SOK Koulupalvelu, 1979. 222 s.

Martinheimo, Asko: Näytelmiä kouluille ja nuorisokerhoille. Helsinki: Valistus, 1963. 116 s.

Mäenpää, Jorma: Hippa hiippalakin teatteri. Lastennäytelmiä. Helsinki: Valistus, 1963. 129 s.

Mäkinen-Ollinen, Aune: Nuoriso-oikeus. Helsinki: WSOY, 1954. 298 s.

Nummelin, Matti: Kunnallisen nuorisotyön leiriopas. Turku: Turun ja Porin läänin nuorisotoimikunta, 1961. 92 s.

Nyt tehdään yhdessä. Vartionjohtajan opas. Toimittanut Kirsti Harjanne. Julkaissut Suomen partiotyttöjärjestö. Helsinki: Otava, 1960. 151 s.

Pemberton, Lois: Haikara ei sinua tuonut. Kasvuikäisten sukupuolikasvatusta. Helsinki: Pellervo-seura, 1952. 173 s.

Saari, Erkki: Laitoskasvatus. Eräs epäsosiaalisten nuorten käsittelymenetelmä. Jyväskylä: Gummerus, 1961. 195 s.

Salomaa, J. E.: Nuorisonohjaajan kasvatusoppi. Helsinki: WSOY, 1952. 149 s.

Seuraleikkikirja. Toimittaneet Reijo Ahtokari, Kerttu Varjo ja Keijo Voudinmäki. Helsinki: Otava, 1958. 130 s.

Taavitsainen, Asta, Oranen, Marjatta: Perheleirit kasvatuksen tukijoina. Mannerheimin Lastensuojeluliiton lapsiraportti A46. Helsinki: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Suomen piiri ja Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitos, 1985. 121 s.

Unhola, Aarne: Nuoruus ja viisaus. Tienviittoja nuoruuden teille. Helsinki: Kustannusliike Kirjatoimi, 1961. 311 s.

Vallanti, Anni: Pois arkimielet askareet. Juhlatoiminnan opas. Helsinki: Tammi, 1960. 173 s.

Varjo, Kerttu, Voudinmäki, Keijo, Ahtokari, Reijo: Uusi Kerhokirja. Helsinki: Otava, 1964. 459 s.

Vuolle, Alpo: Tästä juhla joutunevi. Helsinki: Valistus, 1957. 173 s.

Waltari, Mika: Keisari ja senaattori. Seuranäytelmiä 600. Hämeenlinna: Karisto, 1963. 45 s.

Ylänne, Kauko Valta: Liikennenäytelmiä lapsille. Helsinki: Valistus, 1964. 54 s.

Ylänne, Kauko Valta: Oma näyttämö. 50 uutta pikkunäytelmää. Helsinki: Valistus, 1961. 183 s.

45 folkdanser. Utgivna av Brages folkdanslag. Beskrivningar och noter. Helsingfors: Brages Förlag, 1949. 102 s.

Aiheesta muualla