Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE / Kirjaston asiakasrekisteri

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 § mukainen

 

Rekisterinpitäjä
Nuorisotiedon kirjasto
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Vastaava informaatikko Vappu Turunen, puh. 044 4165 205, vappu.turunen(at)alli.fi

Rekisterin nimi
Nuorisotiedon kirjaston asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Nuorisotiedon kirjaston käyttäjien asiakastietojen ylläpito lainauksen ja asiakassuhteen hoitamista varten. Lainaustoiminnasta kerätään tilastotietoja, jotka eivät sisällä henkilötason tietoja.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot rekisteröidystä:

  • nimi

  • kotiosoite

  • sähköpostiosoite

  • puhelinnumero

  • asiakas- ja tilastointiryhmä

  • asiakastunnus ja salasana (PIN-koodi) itsepalvelua varten

  • voimassa olevat lainat

  • varauksessa oleva aineisto
     

Rekisterin tietojen säilyttäminen
Tiedot säilytetään asiakassuhteen voimassaolon ajan ja kuusi vuotta viimeisen lainatapahtuman jälkeen. Tietoja tuhotaan järjestelmästä kerran vuodessa. Tietoja voidaan myös poistaa asiakkaan omasta pyynnöstä.

Rekisterin tiedonlähteet
Tietolähteinä käytetään asiakkaan ilmoittamia tietoja.  Asiakkaan henkilöllisyys todennetaan palveluihin rekisteröitymisen yhteydessä asiakirjalla, kuten henkilökortilla tai passilla. Muutosten ilmoittaminen on asiakkaan vastuulla. Yhteystietojen tarkistamiseen käytetään julkisia osoite- ja puhelinnumeropalveluita.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Pääsy rekisteriin on rajattu käyttöoikeuksin. Tekninen suojaus on toteutettu alan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Rekisterin tiedot sijaitsevat Suomessa palveluntarjoajan konesalissa.

Kirjaston liikkuvassa palvelussa (Laukkukirjasto) käytetään  paperisia lainauslomakkeita, joita varten laukun mukana on siihen kiinnitetty lukollinen laatikko. Paperisten lainakuittien  tiedot siirretään elektroniseen muotoon kirjastojärjestelmään, jonka jälkeen paperiset lomakkeet tuhotaan tietosuojaroskakoriin tai silppuriin.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröity voi itse tarkastaa asiakastunnuksillaan osan kirjaston asiakasrekisteriin tallennetuista tiedoistaan. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä, mikäli hän on palauttanut kirjastosta lainaamansa aineiston ja haluaa luopua lainausoikeudestaan. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.


 

Aiheesta muualla