På svenska / In English

Biblioteket för ungdomsforskning Biblioteket för ungdomsforskning är ett landsomfattande specialbibliotek som är öppet för alla. Bibliotekets tvärvetenskapliga samlingar innehåller litteratur, artiklar och videomaterial.
Youth Research Library Youth Research Library is a nationwide special library in the youth field maintained by the Finnish Youth Cooperation – Allianssi.