KIRJAVINKIT: Sateenkaarinuorten perhesuhteista, palveluista ja yhdenvertaisuudesta

04.12.2020
Vappu
nuoria sängyllä, taustana vaahteran lehtiä

Nuorisotiedon kirjastosta löytyy paljon tietoa nuorten ihmissuhteista, seksuaalisuudesta, ja seksuaalikasvatuksesta. Eri vuosikymmeniltä peräisin olevissa oppaissa valistetaan nuoria sukupuoliasioista. Niissä peilautuu kunkin ajan käsitys siitä, mikä nuorille on sopivaa ja siveellistä. Vuonna 2020 nuorille toivottavasti on tarjolla jo seksuaalikasvatusta, jossa myös sateenkaarinuoret on huomiotu ja LHBTIQA-näkökulmaa käsitellään asianmukaisesti.

Asenteet avartuvat ja tutkittua tietoa saadaan yhä enemmän myös sateenkaarevasta nuoruudesta. Annukka Lahden, Kia Aarnion, Anna Moringin ja Jenni Kerppolan toimittamassa Perhe ja läheissuhteet sateenkaaren alla - julkaisussa (Gaudeamus 2020) on artikkelit myös sateenkaarinuorista ja heidän perhe- ja ystävyyssuhteistaan sekä sitä, millaista on kasvaa sateenkaariperheessä.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointi : Kouluterveyskyselyn tuloksia 2019  (THL 2020) -työpaperissa Satu Jokela, Pauliina Luopa, Anni Hyvärinen, Tupu Ruuska, Tuija Martelin ja Reija Klemetti esittelevät vuonna 2019 kerätyn Kouluterveyskyselyn tuloksia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten osalta. Sen mukaan sateenkaarinuorilla on huomattavasti enemmän terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä haasteita kuin muilla nuorilla. Puolet heistä kokee huolta mielialastaan ja moni ei saa apua tai tukea sitä tarvitessaan. Myös kouluympäristön he kokevat useammin turvattomaksi.

THL:n mukaan tulokset osoittavat, että nuorille suunnattujen palvelujen yhdenvertaisuudessa on paljon puutteita. Palveluissa pitäisikin yhteistuumin pohtia tilanteen parantamista. Lisäksi tarvitaan myös matalan kynnyksen palveluja, joissa ei tarvitse pelätä syrjityksi tulemista. Kaiken kaikkiaan nuorten parissa työskentelevät tarvitsevat entistä enemmän koulutusta sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta.

 

satenkaarinuoret; sukupuolivähemmistöt; seksualivähemmistöt; seksuaalikasvatus

Aiheesta lisää