Kirjavinkki: Tietoa polarisaatiosta ja välineitä konfliktien ratkaisuun

28.05.2020
me_ja_ne_kirjan_kansi

Attias, Miriam; Kangasoja, Jonna (toim.): Me ja ne - välineitä vastakkainasettelujen aikaan. Into Kustannus.

Me ja ne - välineitä vastakkainasettelujen aikaan on Miriam Attiaksen ja Jonna Kangasojan (2020) toimittama kirja polarisaatiosta ja konflikteista - ja etenkin niiden ratkaisemisesta.

Me ja ne on sekä artikkelikokoelma että opaskirja.

Artikkelit käsittelevät muun muassa väestösuhdepolitiikkaa, Public Conversations Project -dialogimenetelmää, lähiöitä, teknologiaa vuoropuhelun tukena, tunteita sekä taiteen mahdollisuuksia polarisaation purkamisessa. Teoreettisemman tekstin lisäksi kirjassa on esimerkkejä tapahtuneista ja olemassa olevista ristiriidoista ja polarisaatiosta. Kirjan eri osat alkavat tyyppikuvauksilla, jotka ovat tosielämän tapahtumiin perustuvia tarinoita konflikteista suomalaisissa naapuruussuhteissa.

Kirja toimii myös oppaana, ja tarjoaa työvälineitä vastakkainasettelujen, polarisaation ja konfliktien käsittelyyn. Vaikka kirja ei käsittele erityisesti nuoria tai ole suunnattu erityisesti nuorten kanssa työtä tekeville, on se varmasti mielenkiintoista luettavaa myös nuorisoalalla. Yhteiskunnan kuplaantuminen, kärjistynyt keskusteluilmapiiri, viha ja väestöryhmien väliset konfliktit ovat yhtä läsnä nuorten elämässä. Tämän työkalupakin taidot ovat varmasti hyödyllisiä esimerkiksi viranomaisille ja muille toimijoille koulussa ja nuorisotyössä.

Kirja tarjoaa selkeän ja ymmärrettävän kuvauksen polarisaation synnystä ja mekanismeista.

Kirjan nimeen nostettu me ja ne -ajattelu juontuu ihmisille luontaisesta kategorisoinnin tarpeesta. On tavallista identifioitua ja kuulua johonkin ryhmään. Tämä myös tuottaa erilaisia todellisuuksia. Toiseuttaminen alkaa, kun eri ryhmät esitetään automaattisesti erilaisina, ja eronteko on latautunut arvottavasti. Jos me ja ne -ajattelu vahvistuu, saattaa syntyä me tällaiset ja nuo tuollaiset -ajattelua. Eronteko vahvistaa ajatusta kahdesta ryhmästä, joiden eroavaisuudet ovat merkityksellisempiä kuin yhtäläisyydet. Me vastaan ne -asetelma syntyy kun toinen ryhmä leimataan tai epäinhimillistetään puheessa. Ryhmien intressit esitetään vastakkaisina, ja ryhmien identiteeteille annetut ominaisuudet kilpailevina. Jos eroavaisuuksia käytetään perustelemaan, miksi eri ryhmien rinnakkaiselo on mahdotonta, polarisaatiokehitys on edennyt pisteeseen, jossa ihmisten on vaikea olla valitsematta puoliaan ja olla osallistumatta polarisaatioon. Tällöin on kyse me tai ne -asetelmasta, jonka tasolla jopa vihateot ja väkivalta tuntuvat oikeutetuilta. Me ja ne -ajattelu voi siis vahvistuessaan johtaa polarisoitumiseen, vihapuheeseen tai jopa väkivaltaiseen konfliktiin.

Tärkeä huomio kirjassa on, että erimielisyyksien ratkaisussa keskustelujen huolellinen valmistelu ja oikea-aikaisuus ovat erittäin tärkeitä. Ihmisiä ei tule istuttaa yhteisen pöydän ääreen kylmiltään, sillä siitä saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Dialogi voi pahentaa tilannetta, jos sitä käydään väärään aikaan väärällä tavalla. Dialogia ratkaisuksi tarjoavilla pitääkin olla oikeat työkalut käytössään, jotta dialogi ei lisäisi vastakkainasettelua entisestään. Kirjoittajat muistuttavat myös, että polarisaatiossa otettavia rooleja on hyvä tarkastella, ja että hyvääkin tarkoittavat ihmiset voivat haluamattaan vahvistaa polarisaatiota.

Tärkeää on myös muistaa, että konfliktit ja kamppailut ovat myös tarpeellisia silloin, kun ne vievät kehitystä ja politiikkaa eteenpäin. Täysin harmonista olemista ei kannata tavoitella, vaan erimielisyyttä pitää myös sietää. Haasteena on puhua eri ryhmistä ja erilaisuuksista neutraalisti.

Kirjan toimittajat ovat työskennelleet vuosia konfliktien parissa sovittelijoina, ja kirjan myötä he haluavat antaa toiveikkaan viestin suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudesta: “Meillä on mahdollisuus olla se yhteiskunta, joka ei seuraa muiden maiden kehityskulkuja, vaan ammentaa omista kokemuksistaan ja oppii niistä. Se tarkoittaa tarttumista vastakkainasetteluihin silloin, kun ne vielä voidaan purkaa.

 

kirjavinkit kirjavinkki polarisaatio konfliktit kokoelma

Aiheesta lisää