Kirjavinkki: Tunnetaitoja nuorille ja nuorten kanssa toimiville!

30.01.2019
PaiviA
Kuva Mitä sä rageet -kirjoista

Tunnetaidot tukevat meitä ihmiseksi kasvussa, itsetunnon kehittymisessä ja ihmissuhteissa. Hyvät tunnetaidot toimivat suojana elämän kolhuja vastaan.

Tunnetaidot ovat hyödyllisiä taitoja, joita voi harjoitella minkä ikäisenä tahansa. Nuoruuden myllerryksissä tunnetaitojen kehittäminen voi helpottaa merkittävästi haastavista tilanteista selviämistä. Tunnetaito-ohjaaja Anne-Mari Jääskeläisen kirjoittama Mitä sä rageet -kirjapari (2017, Lasten keskus) antaa monenlaisia työkaluja nuoren tai tätä lähellä olevan aikuisen työkalupakkiin. Mitä sä rageet? – # tunteita sikanolosta sairaan siistiin on suunnattu nuorille itselleen ja Mitä sä rageet? – Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen on suunnattu kasvattajille tai muille lapsen tai nuoren lähellä oleville aikuisille. Sanna Pellicionin kuvitukset ja tyylikäs taitto houkuttelevat tarttumaan kirjoihin.

Lapsen ja nuoren itsetunto on helposti haavoittuva, ja sitä koitetaan pönkittää kovillakin rooleilla. Mitä hauraammaksi lapsi itsensä kokee, sitä paksumman suojan hän turvakseen tarvitsee.

Nuorille suunnattu kirja sisältää tietoa tunteista sekä runsaasti erilaisia harjoituksia, joiden avulla nuori voi itsenäisesti saada lisää keinoja selvitä hankalista tunteista. Kirjassa käsitellään muun muassa sitä, mitä tunteet ovat, mikä on ajatusten ja tunteiden välinen suhde, miten tarpeet liittyvät tunteisiin, miten omiin tunteisiin voi vaikuttaa ja miten eri tunteiden kanssa voi toimia. Kirja sisältää kymmeniä erilaisia harjoituksia kuten Aistit auki ilolle, Delfiinihengitys, Pelon kesytys tai Mokan korjaaminen eli syyllisyyden kukistaminen. Jääskeläinen kirjoittaa kasvattajan kirjassa, että tunnetaitoja harjoittelemalla nuori kasvattaa itsetuntemustaan ja hänelle vahvistuu kokemus siitä, että hän voi itse vaikuttaa oloonsa ja selvitä hankalistakin tilanteista. Tällaisen varmuuden avulla muut ihmiset eivät näyttäydy uhkana itselle. Tällöin nuoren ei tarvitse olla jatkuvasti puolustusasemissa, vaan hän voi olla levollinen ja antaa toistenkin olla rauhassa.

Aikuisena voimme luotsata lasta kohti vahvaa tai hauraampaa itsetuntoa. Itsetunto rakentuu hyväksynnän, hyvän näkemisen, hyvän ohjaamisen ja riittävän turvan välittämisellä.

Aikuisille suunnattu kirja sisältää erilaisia harjoituksia ja niiden lisäksi ohjeita esimerkiksi siihen, miten tukea lasta ja nuorta tunnereaktiossa ja vinkkejä tunnetaitojen ohjaamiseen koululaisille ja nuorille. Kirja sisältää tunnetaito-oppia myös aikuiselle itselleen. Ajatuksena on, että kun aikuinen on tehnyt matkan omiin tunteisiinsa, hän pystyy paremmin kohtaamaan myös lapsen tai nuoren tunteet. Oppaan ensimmäisessä osassa Jääskinen tutustuttaa tunteiden perusteisiin ja haastaa aikuisen tutkimaan omia tunteitaan. Toisessa osassa esitellään lapsen ja nuoren tunne-elämän kehitystä. Kolmas osa käsittelee lapsen ja nuoren minuuden rakentumista kohtaamisissa. Neljäs osa keskittyy tavoitteelliseen tunnetaitojen tukemiseen ja sisältää tunnetaitoharjoitteita, joita voi tehdä lasten tai nuorten kanssa ryhmässä.

Kasvattajan kirja sisältää enemmän lapsiryhmien ohjaamiseen tarkoitettuja harjoitteita, mutta seassa on myös nuorille tarkoitettuja harjoituksia ja osaa lapsille suunnatuista voi soveltaa myös nuorille. Nuorille suunnatusta kirjasta löytää kuitenkin runsaasti harjoituksia, joita voi ohjata myös ryhmälle nuoria. Aikuisten kannattaa siis tutustua molempiin teoksiin. Kumpikin on tietysti saatavana Nuorisotiedon kirjastosta!

(Sitaatit kirjasta Mitä sä rageet? – Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen, s. 35, 149 ja 109.)

kirjavinkit tunnetaidot tunteet teini-ikäiset oppaat