Kirjavinkki: Voiko huono-osaisuuden periytymistä katkaista?

23.10.2020
Vappu
Kansikuva kirjasta Raskas perintö

Raskas perintö - ylisukupolvinen huono-osaisuus Suomessa on tuotteliaan sosiaalipolitiikan tutkijan ja kirjoittajan Juho Saaren sekä Niko Eskelisen ja Liisa Björklundin puhutteleva teos. Siinä paneudutaan huono-osaisuuden mekanismeihin ja esitellään toimintamalleja, joilla sosiaalisten ongelmien siirtymistä sukupolvelta toiselle voidaan ehkäistä.

Teemu Vauhkosen ja Tommi Hoikkalan raportissa Syrjäytymisen lasku – tutkimus syrjäytymisestä, sen kustannuksista ja kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuudesta  (Nuorisotutkimusseura 2020) kohteena ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääneet NEET-nuoret. Rekisteriaineistoihin perustuvan selvityksen mukaan etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan menetelmin nuorten tulevaisuutta saatiin uusille urille.

Lue julkaisujen herättämistä ajatuksista kirjaston blogista: Vaikuttavuutta etsimässä - ja löytämässä 

ylisukupolvisuus; vaikuttavuus; sosiaaliset ongelmat; nuoret; sosiaalipalvelut; etsivä nuorisotyö; työpajat

Aiheesta lisää