Lainatuimmat kirjat 2018

16.04.2019
PaiviA
Kuva lainatuimmista kirjoista

Nuorisotiedon kirjastosta lainataan hyvin monenlaista kirjallisuutta, mutta lainatumpien nimekkeiden kärkeen vuonna 2018 nousivat nuorisotyöhön, osallisuuteen, sosiaaliseen vahvistamiseen, tutkimusetiikkaan ja järjestöjohtamiseen liittyviä kirjoja. Ykkösenä komeilee Tommi Hoikkalan ja Johanna Kuivakankaan toimittama ja Humakin, Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisotutkimusverkoston julkaisema artikkelikokoelma Kenen nuorisotyö? (2017).

Lainatuimpien kirjojen joukossa on jopa kuusi Nuorisotutkimusseuran julkaisemaa kirjaa. Klassikot pärjäsivät tilastoissa tällä kertaa hyvin.

1. Kenen nuorisotyö? : yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet / Hoikkala, Tommi ; Kuivakangas, Johanna (toim.). - Helsinki : Humanistinen ammattikorkeakoulu, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2017.

2. Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet / Hoikkala, Tommi ; Sell, Anna (toim.). - Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2007.

3. Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa / Gretschel, Anu ; Kiilakoski, Tomi (toim.). - Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2012.

4. Myönteinen tunnistaminen / Häkli, Jouni ; Kallio, Kirsi Pauliina; Korkiamäki, Riikka (toim.). - Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2015.

5. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys / Kuula, Arja. - Tampere : Vastapaino, 2006.

6. Hyvä vapaa-aika - parasta oppia : Raportti vapaa-ajan tuen vaikutuksista nuorten sosiaalisiin suhteisiin, koulumenestykseen ja peruskoulun jälkeisiin valintoihin / Anttila, Anna. - Helsinki : Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, 2017.

7. Onnistu muutoksessa.  Järjestöjohtajan ja -kehittäjän käsikirja / Harju, Aaro ; Ruuskanen-Himma, Eila. - [Vantaa] : Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF, 2016.

8. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka / Lagström, Hanna [et al.] (toim.). - Helsinki : Nuorisotutkimusseura ry./ Nuorisotutkimusverkosto, 2010.

9. Nuorisossa tulevaisuus : suomalaisen nuorisotyön historia / Nieminen Juha. - Hki : Nuorisotutkimusseura r.y., Lasten Keskus Oy, 1995.

10. Nuorten sosiaalistuminen ja nuorisotyö / Aalto, Ritva. - Helsinki : Kansalaiskasvatuksen Keskus ry, 1975.

 

Vuoden 2018 lainatuimmat hyllyluokat olivat järjestyksessä nuorisotyö, sosiologia, psykologia, kasvatus ja tutkimusmenetelmät.

 

lainatuimmat lainatilastot kokoelma nuorisotyö nuorisotutkimus Nuorisotutkimusseura

Aiheesta lisää